Obec Služátky

Nové fotografie

Úřední deska

Úvodní strana » Úřední deska

Závěrečný účet obce Služátky za rok 2015

Dle §17 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů zveřejňujeme závěrečný účet, najdete ho v příloze.

Vytvořeno dne: 20.04.2016

Záměr prodeje pozemku

Obec Služátky zveřejňuje záměr prodeje části pozemku par. č. 280/7 v k. ú. Služátky o výměře 86 m2. (Nově v GP označeno jako parcela 280/14).

Vytvořeno dne: 20.04.2016

Zasedání zastupitelstva obce dne 23. 3. 2016

Zde najdete stručný výpis ze zápisu, úplné znění zápisu je v příloze.

Číst »
Vytvořeno dne: 20.04.2016

Zasedání zastupitelstva obce dne 30. 12. 2015

Zde stručný výpis, zápis v příloze.

Číst »
Vyvěšeno dne: 06.01.2016

Záměr prodeje pozemku

Obec Služátky zveřejňuje záměr prodeje části pozemku par. č. 282/8 v k. ú. Služátky o výměře 20 m2. Tento záměr zastupitelstvo obce schválilo na svém zasedání 13. 10. 2015.

Číst »
Vyvěšeno dne: 12.12.2015

Návrh rozpočtu obce Služátky na rok 2016 a rozpočtový výhled 2017-2019

Návrh rozpočtu najdete v příloze, stejně tak rozpočtový výhled na roky 2017–2019

Vytvořeno dne: 10.12.2015

Zasedání zastupitelstva obce dne 4. 11. 2015

Zde stručný výpis, zápis v příloze.

Číst »
Vyvěšeno dne: 10.11.2015

Zasedání zastupitelstva obce dne 13. 10. 2015

Zde stručný výpis, zápis v příloze.

Číst »
Vyvěšeno dne: 20.10.2015

Zasedání zastupitelstva obce dne 2. 9. 2015

Zde stručný výpis, úplný zápis v příloze.

Číst »
Vyvěšeno dne: 05.09.2015

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o odpadech

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Služátky, viz příloha.

Vytvořeno dne: 01.07.2015
Obec Služátky © 2007-2018