Obec Služátky

Nové fotografie

Úřední deska

Úvodní strana » Úřední deska

Porovnání cen kalkulace a skutečnosti za stočné 2020

Porovnání všech položek výpočtu ceny vodného a stočného podle cenových předpisů pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020 je v příloze.

Vytvořeno dne: 30.04.2021

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce dne 17. 3. 2021

Zde je stručný výpis, úplný zápis pak v příloze.

Číst »
Vytvořeno dne: 24.03.2021

Obecní kanalizace - zveřejnění stavebního povolení

V příloze najdete rozhodnutí o tom, že MěÚ Světlá nad Sázavou jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad schvaluje stavbu vodního díla „Kanalizace a ČOV Služátky“.

Vytvořeno dne: 05.03.2021

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení

Městský úřad Světlá nad Sázavou oznamuje zahájení společného řízení o žádosti o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a o společné povolení (územní a stavební řízení) ke stavbě obecní kanalizace a čistírny odpadních vod. Oznámení je v příloze.

Vyvěšeno dne: 01.02.2021

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce dne 18. 12. 2020

Zde je stručný výpis, úplný zápis najdete v příloze:

Číst »
Vytvořeno dne: 29.12.2020

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce dne 23. 9. 2020

Zde stručný výpis, úplný zápis v příloze:

Číst »
Vytvořeno dne: 09.10.2020

Záměr směny pozemků

Obec Služátky zveřejňuje záměr směny pozemku parc. číslo 25/6 zahrada, za pozemek 536/17. Účelem uvedené směny je uvedení na právní stav faktického využití pozemku. Pozemek č. 25/6 zasahuje do místní komunikace, viz příloha.

Vyvěšeno dne: 07.09.2020

Zasedání Zastupitelstva obce Služátky 23. 9. 2020 od 19.00

Zveme srdečně všechny občany na výše zmíněné zasedání.

Číst »
Vytvořeno dne: 02.09.2020

Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Kraje Vysočina

Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Kraje Vysočina podle zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů:

Číst »
Vytvořeno dne: 29.07.2020

Oznámení o jmenování zapisovatele okrskové volební komise

Oznámení o jmenování zapisovatele okrskové volební komise při volbách Zastupitelstva Kraje Vysočina podle zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů:

Číst »
Vytvořeno dne: 29.07.2020
« Předchozí 1 3 4 5 6 7 8 9 11 16 21 Další »
Obec Služátky © 2007-2023