Obec Služátky

Nové fotografie

Úvodní strana

Vítejte ve Služátkách

Služátky Obec Služátky leží na území bývalého okresu Havlíčkův Brod. Od tohoto města je vzdálena 17 kilometrů a 3,5 kilometru ji dělí od Světlé nad Sázavou. Nadmořská výška návsi je 467 m. n. m. Historické kořeny původu obyvatel a jejich života lze sledovat až k roku 1591. Obec se nachází v severní části Českomoravské vrchoviny. Je pro ni charakteristický členitý povrch: domy jsou rozesety po obou stranách údolí vzniklého kolem místního potoka; celé údolí se pak svažuje severozápadním směrem k soutoku Zbožského potoku a Sázavky v obci Josefodol. Východní strana obce je ohraničena rozsáhlým lesem, jenž pokrývá vrchy Hejtice (550 m.n.m.) a Homole (554 m.n.m).

Číst »

Nejnovější články

Víkend se studenty architektury ČVUT Praha ve Služátkách – workshop na úpravu prostranství U Křížku

V pátek 20. 4. – neděli 22. 4. se ve Služátkách uskuteční workshop studentů fakulty architektury pražské ČVUT pod vedením zahradního architekta ing. Petra Mičoly a ing. Radmily Fingerové vyučující na ČVUT. Studenti se během víkendu pokusí navrhnout úpravu služáteckého prostranství U Křížku tak, aby se místo stalo přitažlivějším z hlediska odpočinku a zároveň byla zachována a dále zdůrazněna krása a podmanivost zdejší přírody.

Číst »
Vytvořeno dne: 16.04.2018

Rozbory vody - březen 2018 - radon

Protokoly o objemové aktivitě radonu – je z nich zřejmé, že objemová aktivita radonu nepřevyšuje referenční úroveň stanovenou patřičnou vyhláškou. Tedy i z hlediska radonové aktivity je obecní voda v souladu s hygienickými normami.

Vytvořeno dne: 11.04.2018

Rozbory vody - březen 2018

Protokoly jsou v příloze, voda je jako obvykle bez vady, všechny ukazatele odpovídají hygienou stanoveným limitům.

Vytvořeno dne: 31.03.2018

Svoz objemného odpadu

SVOZ OBJEMNÉHO ODPADU Služátky 2018: pá 27. 4. – ne 29. 4.

Číst »
Vytvořeno dne: 29.03.2018

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 15. 3. 2018

Zde stručný výpis, úplný zápis v příloze. K prodeji pozemků (bod jedna) připojujeme i plánek, ze kterého je patrné, k jakým změnám a kde dochází:

Číst »
Vytvořeno dne: 29.03.2018
Obec Služátky © 2007-2018