Obec Služátky

Nové fotografie

Úvodní strana

Vítejte ve Služátkách

Služátky Obec Služátky leží na území bývalého okresu Havlíčkův Brod. Od tohoto města je vzdálena 17 kilometrů a 3,5 kilometru ji dělí od Světlé nad Sázavou. Nadmořská výška návsi je 467 m. n. m. Historické kořeny původu obyvatel a jejich života lze sledovat až k roku 1591. Obec se nachází v severní části Českomoravské vrchoviny. Je pro ni charakteristický členitý povrch: domy jsou rozesety po obou stranách údolí vzniklého kolem místního potoka; celé údolí se pak svažuje severozápadním směrem k soutoku Zbožského potoku a Sázavky v obci Josefodol. Východní strana obce je ohraničena rozsáhlým lesem, jenž pokrývá vrchy Hejtice (550 m.n.m.) a Homole (554 m.n.m).

Číst »

Nejnovější články

Návrh rozpočtu na rok 2018

V přílohách najdete návrh rozpočtu na na rok 2018, velký tiskopis tohoto rozpočtu a návrh rozpočtového výhledu na tři roky.

Vyvěšeno dne: 11.12.2017

Odečty vody 6. 1. 2018

V sobotu 6. ledna budou provedeny odečty spotřeby vody domácností napojených na veřejný vodovod. Začneme ráno cca v 9.00 v DOLNÍ části obce a budeme dále pokračovat směrem nahoru.

Číst »
Vytvořeno dne: 06.12.2017

Zapisovatel okrskové volební komise

Starosta obce Služátky podle podle § 14 odst. 1 písm e) a § 19 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky jmenuje zapisovatelem okrskové volební komise ve Služátkách při volbě prezidenta České republiky konané ve dnech 12. a 13. ledna 2018 Jana Pechu st.

Vyvěšeno dne: 02.12.2017

Počet a sídlo volebních okrsků

Starosta obce Služátky podle § 14 odst. 1 písm d) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky oznamuje, že v souvislosti s volbou prezidenta České republiky konané ve dnech 12. a 13. ledna 2018 bude v obci Služátky jeden volební okrsek (č. 1), sídlem volebního okrsku číslo 1 bude Obecní úřad Služátky.

Vytvořeno dne: 28.11.2017

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Služátky 14. 11. 2017

Zde najdete stručný výpis, úplný zápis je v příloze.

Číst »
Vytvořeno dne: 23.11.2017
Obec Služátky © 2007-2017