Obec Služátky

Nové fotografie

Úvodní strana

Vítejte ve Služátkách

Služátky Obec Služátky leží na území bývalého okresu Havlíčkův Brod. Od tohoto města je vzdálena 17 kilometrů a 3,5 kilometru ji dělí od Světlé nad Sázavou. Nadmořská výška návsi je 467 m. n. m. Historické kořeny původu obyvatel a jejich života lze sledovat až k roku 1591. Obec se nachází v severní části Českomoravské vrchoviny. Je pro ni charakteristický členitý povrch: domy jsou rozesety po obou stranách údolí vzniklého kolem místního potoka; celé údolí se pak svažuje severozápadním směrem k soutoku Zbožského potoku a Sázavky v obci Josefodol. Východní strana obce je ohraničena rozsáhlým lesem, jenž pokrývá vrchy Hejtice (550 m.n.m.) a Homole (554 m.n.m).

Číst »

Aktuality

28.02.2018
Důležité

POZOR!!! zasedání zastupitelstva přeloženo z původního termínu 2. 3. 2018 na čtvrtek 15. 3. 2018 POZOR!!!

06.01.2018
Upozornění

Vážení spoluobčané, odebranou obecní vodu můžete chodit platit vždy ve středu do konce měsíce ledna vždy mezi 19.15–20.00. Dříve nechoďte, účetní přichází až po 19. hodině. Děkujeme za pochopení.

Nejnovější články

Pozvánka na zasedání zastupitelstva 15. 3. 2018

Zveme srdečně všechny občany na výše zmíněné zasedání.

Návrh programu:

Číst »
Vyvěšeno dne: 19.02.2018

Záměr prodeje pozemku

Obec Služátky zveřejňuje záměr prodeje pozemků parc. číslo 536/14, 536/15 a 536/16, vše v k. ú. Služátky. Jak je patrno z přiloženého geometrického plánu, vzniknou tyto pozemky z části dosavadního pozemku parc. číslo 536/1 v k. ú Služátky.

Vyvěšeno dne: 15.02.2018

Veřejná vyhláška - rozhodnutí o zařazení pozemní komunikace

Obecní úřad Služátky jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 5, písm. a) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pozemních komunikacích) rozhodl v řízení o žádosti obce Služátky podle § 7 zákona o pozemních komunikacích ve věci zařazení pozemní komunikace nacházející se na pozemcích nově označených jako parcela č. 602, parcela č. 601, parcela č. 17/2 a parcela č. 222/2 do kategorie veřejně přístupné účelové komunikace dle charakteru využití a stavebně-technického stavu této komunikace.

Číst »
Vytvořeno dne: 14.02.2018

Vyhláška k územnímu plánu

Městský úřad Světlá nad Sázavou zveřejňuje formou veřejné vyhlášky návrh zprávy o uplatňování územního plánu obce Služátky v uplynulém období. Více informací v příloze.

Vytvořeno dne: 14.02.2018

Výsledky druhého kola prezidentských voleb ve Služátkách

Volební účast ve druhém kole:

Číst »
Vytvořeno dne: 28.01.2018
Obec Služátky © 2007-2018