Obec Služátky

Nové fotografie

Úvodní strana

Vítejte ve Služátkách

Služátky Obec Služátky leží na území bývalého okresu Havlíčkův Brod. Od tohoto města je vzdálena 17 kilometrů a 3,5 kilometru ji dělí od Světlé nad Sázavou. Nadmořská výška návsi je 467 m. n. m. Historické kořeny původu obyvatel a jejich života lze sledovat až k roku 1591. Obec se nachází v severní části Českomoravské vrchoviny. Je pro ni charakteristický členitý povrch: domy jsou rozesety po obou stranách údolí vzniklého kolem místního potoka; celé údolí se pak svažuje severozápadním směrem k soutoku Zbožského potoku a Sázavky v obci Josefodol. Východní strana obce je ohraničena rozsáhlým lesem, jenž pokrývá vrchy Hejtice (550 m.n.m.) a Homole (554 m.n.m).

Číst »

Aktuality

Dnes
Upozornění

Ve čtvrtek 28. 5. ve 20.00 sraz organizátorů pohádkového lesa ve služátecké hospodě. Přijďte, kdo můžete.

23.12.2014
Upozornění

Od 1. 1. 2015 dochází ke změně úředních hodin na Obecním úřadě Služátky. Obecní úřad a knihovna budou otevřeny každou středu od 18.00 do 20.00.

Nejnovější články

Zasedání zastupitelstva obce dne 26. 3. 2015

Zde stručný výpis, úplný zápis v příloze:

Číst »
Vytvořeno dne: 15.04.2015

Protokol o rozboru vody - březen 2015

V příloze najdete protokoly o rozboru vody z března 2015. Voda je bez vady, odpovídá všem hygienickým normám.

Vytvořeno dne: 15.04.2015

Pohádkový les - plnou parou do druhé desítky!

V sobotu šestého června se ve Služátkách uskuteční jedenáctý ročník pohádkového lesa, akce, při níž si přijdou na své děti i dospělí. Přes to, že služátecký pohádkový les vstupuje do druhé dekády svého trvání, pořád se dá vylepšovat novými nápady a překvapeními.

České pohádky a pověsti

Na trať směrem od služáteckého obecního úřadu do zdejších lesů mohou návštěvníci vyrazit mezi 9.00–12.00. Stejně jako v předchozích letech si i letos na své přijdou všichni milovníci pravých českých pohádek i místních služáteckých pověstí. Všechny služátecké pohádkové bytosti vede Režná paní, která byla dle místní pověsti potrestána za svou hamižnost tím, že musí navěky bloudit zdejšími hvozdy. Smí je opustit pouze jeden den v roce a to výhradně proto, aby od služáteckého obecního úřadu řídila celou akci. Stalo se osvědčenou tradicí, že na jednotlivých stanovištích čekají na všechny účastníky, rodiče i děti, speciální pohádkové úkoly a pohádkové odměny. Návštěvníci, kteří se do Služátek každoročně vracejí, se vedle těch oblíbených mohou těšit na nové bytosti i úkoly. Ve Služátkách už teď chystají nové kostýmy.

Číst »
Vytvořeno dne: 23.03.2015

Zasedání zastupitelstva obce dne 27. 2. 2015

V článku najdete stručný výpis ze zápisu zasedání, celý zápis jest v příloze.

Číst »
Vytvořeno dne: 11.03.2015

Záměr pachtu

Obec Služátky zveřejňuje záměr propachtovat zemědělské pozemky o celkové výměře cca 4,3 ha nacházejících se v katastrálním území Služátky, které jsou zapsány na listu vlastnictví č. 10001 u Katas­trálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod:

Číst »
Vyvěšeno dne: 10.03.2015
Obec Služátky © 2007-2015