Obec Služátky

Nové fotografie

Pozvánka na zasedání zastupitelstva 14. 6.

Úvodní strana » Úřední deska » Pozvánka na zasedání zastupitelstva 14. 6.

Zveme srdečně všechny občany na zasedání zastupitelstva obce ve středu 14. 6. od 19.00.

Návrh programu:

 1. Schválení závěrečného účtu obce, zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce a účetní závěrky za rok 2022
 2. Projednání zápisu kontrolního a finančního výboru
 3. Kanalizace: aktuální informace k převzetí staveniště a zahájení stavby
 4. Obecní vodovod – aktuální informace, kalkulace ceny na rok 2023
 5. Podpora obnovy venkova
 6. Rozpočtová opatření 5/2023, 6/2023, 7/2023
 7. Žádost o příspěvek – Záchranná stanice Pavlov
 8. Smlouva o zřízení věcného břemene ČEZ
 9. Dohoda o provedení práce pro zapisovatelku jednání zastupitelstva
 10. Závěrečný účet Svazku obcí mikroregionu Světelsko za rok 2022
 11. Hurá prázdniny a obecní veselice
 12. Různé
Vytvořeno dne: 17.05.2023
Obec Služátky © 2007-2024