Obec Služátky

Nové fotografie

Úřední deska

Úvodní strana » Úřední deska

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 16. 6. 2021

Zde je stručný výpis, zápis ze zasedání najdete v příloze.

Číst »
Vytvořeno dne: 23.06.2021

Zasedání zastupitelstva obce 16. 6. 2021

Zveme srdečně všechny občany na výše zmíněné zasedání. Při zasedání dodržujte všechna hygienická nařízení. Děkujeme za pochopení.

Návrh programu:

Číst »
Vytvořeno dne: 02.06.2021

Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci

Text vyhlášky je v příloze.

Vytvořeno dne: 21.05.2021

Kalkulace cen vodného 2020

Kalkulace cen vodného za rok 2020 je v příloze.

Vytvořeno dne: 19.05.2021

Návrh závěrečného účtu a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2020

V přílohách zveřejňujeme návrh závěrečného účtu obce Služátky za rok 2020 a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Služátky. Nejpodstatnější je, že zpráva konstatuje, že „při přezkoumání hospodaření obce Služátky za rok 2020 nebyly zjištěny chyby a nedostatky“.

Vytvořeno dne: 05.05.2021

Porovnání cen kalkulace a skutečnosti za stočné 2020

Porovnání všech položek výpočtu ceny vodného a stočného podle cenových předpisů pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020 je v příloze.

Vytvořeno dne: 30.04.2021

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce dne 17. 3. 2021

Zde je stručný výpis, úplný zápis pak v příloze.

Číst »
Vytvořeno dne: 24.03.2021

Obecní kanalizace - zveřejnění stavebního povolení

V příloze najdete rozhodnutí o tom, že MěÚ Světlá nad Sázavou jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad schvaluje stavbu vodního díla „Kanalizace a ČOV Služátky“.

Vytvořeno dne: 05.03.2021

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení

Městský úřad Světlá nad Sázavou oznamuje zahájení společného řízení o žádosti o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a o společné povolení (územní a stavební řízení) ke stavbě obecní kanalizace a čistírny odpadních vod. Oznámení je v příloze.

Vyvěšeno dne: 01.02.2021

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce dne 18. 12. 2020

Zde je stručný výpis, úplný zápis najdete v příloze:

Číst »
Vytvořeno dne: 29.12.2020
« Předchozí 1 6 7 8 9 10 11 12 13 18 24 Další »
Obec Služátky © 2007-2024