Obec Služátky

Nové fotografie

Úřední deska

Úvodní strana » Úřední deska

Zasedání zastupitelstva obce 29.6. 2012

Zde zveřejňujeme stručný výpis, úplný zápis najdete v příloze:

Číst »
Vytvořeno dne: 04.08.2012

Výsledek výběrového řízení na rekonstrukci objektu hasičské zbrojnice

Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 30. 3. 2012 provedlo výběrové řízení na výše uvedenou akci.

Číst »
Vytvořeno dne: 05.04.2012

Zasedání zastupitelstva obce Služátky 30. 3. 2012 – zápis a výpis ze zápisu

1. Výběr dodavatele na rekonstrukci objektu hasičské zbrojnice.

Číst »
Vytvořeno dne: 05.04.2012

Zasedání zastupitelstva obce Služátky 2. 3. 2012 – zápis a výpis ze zápisu

1. Smlouva o výpůjčce obecních prostor (Služátecká bašta): Zastupitelstvo souhlasí s pokračováním smlouvy o výpůjčce uzavřené s „Klubem labužnických pohodářů“ beze změn.

Číst »
Vytvořeno dne: 15.03.2012

Závěrečný účet obce Služátky za rok 2011

podle /§17 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů)

Číst »
Vyvěšeno dne: 03.03.2012

Výběrové řízení na dodavatele rekonstrukce hasičské zbrojnice

Vyhlašujeme tímto výběrové řízení na zhotovitele rekonstrukce a stavebních úprav hasičské zbrojnice, jež bude realizována v roce 2012…

Číst »
Vytvořeno dne: 25.02.2012

Zasedání zastupitelstva obce Služátky 16. 2. 2012 – zápis a výpis ze zápisu

Výpis ze zápisu č. 12 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 16. 2. 2012 ve Služátkách 8.

Číst »
Vytvořeno dne: 25.02.2012

Zasedání zastupitelstva 29. 12. - zápis a výpis ze zápisu

1. Schválení rozpočtu na rok 2012 a rozpočtového výhledu 2013–2017:

Číst »
Vytvořeno dne: 05.01.2012

Pravidla pro samovýrobu a prodej palivového dřeva z obecních lesů

V rámci zajištění transparentnosti a rovného přístupu při vyřizování žádostí o palivové dřevo Zastupitelstvo obce Služátky na svém zasedání dne 29. 12. 2012 schválilo pravidla pro samovýrobu a prodej palivového dřeva z obecních lesů. Pravidla se načtou po rozkliknutí článku v příloze.

Číst »
Vytvořeno dne: 02.01.2012

Vyjádření k žádosti občanů o povolení přemístění dopravního značení

Na základě ústní žádosti několika občanů Služátek, na základě písemného stanoviska dopravního inspektorátu k místní úpravě provozu na pozemních komunikacích a na základě konsultace s odborem dopravy Městského úřadu ve Světlé nad Sázavou jsme se rozhodli, že přemístíme dopravní značení „zákaz vjezdu“ s tabulkou „dopravní obsluze vjezd povolen“ na účelové komunikaci (dle zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích) v katastru naší obce (katastrální číslo pozemku 596).

Číst »
Vyvěšeno dne: 08.12.2011
Obec Služátky © 2007-2018