Obec Služátky

Nové fotografie

Úřední deska

Úvodní strana » Úřední deska

Záměr směny pozemků

Obec Služátky zveřejňuje záměr směny pozemku parc. číslo 511/2 lesní pozemek o výměře 800 m2, který nově vznikl z části původního pozemku č. parc. 511, (nově označeno 511/1) vše v k. ú. Služátky – viz přiložený geometrický plán. Uvedený pozemek bude směněn za nově vzniklý pozemek č.parc. 212/9 vodní plocha/umělá nádrž o výměře 832 m2 – viz přiložený geometrický plán. Účelem uvedené směny je získání pozemku č.parc. 212/9 vodní plocha/umělá nádrž do obecního vlastnictví.

Vyvěšeno dne: 20.05.2020

Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva

Zasedání Zastupitelstva obce Služátky se uskuteční 20. 5. 2020 od 19.00. Zveme srdečně všechny občany na výše zmíněné zasedání.

Návrh programu:

Číst »
Vytvořeno dne: 06.05.2020

O Z N Á M E N Í o vyhlášení revize katastru nemovitostí

Text oznámení najdete v příloze na druhé straně.

Vytvořeno dne: 06.05.2020

Kalkulace vodného 2019

V příloze zveřejňujeme porovnání všech položek výpočtu ceny vodného a stočného podle cenových předpisů pro vodné a stočné za kalendářní rok 2019.

Vytvořeno dne: 30.04.2020

Vyhláška finančního úřadu o placení daně z nemovitosti

Text vyhlášky je v příloze.

Vytvořeno dne: 29.04.2020

Vyhláška - aktualizace zásad územního rozvoje Kraje Vysočina

Zveřejněním vyhlášky krajský úřad navrhuje aktualizaci č. 4 zásad územního rozvoje Kraje Vysočina, vše je v příloze.

Vytvořeno dne: 02.04.2020

Zápis ze zasedání zastupitelstva 26. 2. 2020

Zde najdete stručný výpis, úplný zápis je v příloze.

Číst »
Vytvořeno dne: 04.03.2020

Program zasedání Zastupitelstva obce Služátky 26. 2. 2020

Srdečně zveme všechny občany na první zasedání zastupitelstva v roce 2020. Návrh programu:

Číst »
Vytvořeno dne: 12.02.2020

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 4. 12. 2019

Zde je výpis, úplný zápis v příloze:

Číst »
Vytvořeno dne: 11.12.2019

Veřejná vyhláška - stavební povolení ZTV pro 11 RD Služátky

Na základě výsledku projednání žádosti ve stavebním řízení Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor dopravy, jako příslušný speciální stavební úřad podle § 40 odst. 4 písm. a) a § 16 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů vydává v souladu s § 15 zákona 183/2006 Sb., STAVEBNÍ POVOLENÍ, kterým povoluje stavebníku: Obec Služátky, IČ: 00179779, Služátky 8, 582 91 Světlá nad Sázavou, stavbu: „ZTV pro 11 RD Služátky“. Celý text vyhlášky je v příloze.

Vyvěšeno dne: 07.11.2019
« Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 9 13 17 Další »
Obec Služátky © 2007-2021