Obec Služátky

Nové fotografie

O obci

Úvodní strana » O obci

Vládě a ouřednictvu pozdravení

Dovolujeme si ctěným návštěvníkům našich stránek, zejména pokud se rekrutují z řad vyšší státní správy, předložit působivou a hluboce pravdivou myšlenku Karla Havlíčka o tom, jak se úřednictvo a vládních institucí reprezentanti k nám obyčejným občanům mají chovat: Dále musí býti v konstituční zemi svoboda a samospráva obcí, což znamená, aby se vláda a ouřednictvo nemíchali do jejich obecních záležitostí, aby nechtěli s nimi jako poručníci s nemluvňaty zacházeti, nýbrž aby si občané sami v mezích zákonů řídili a spravovali jak své obecné jmění, tak i všeliké jiné potřeby obcí svých. Vůbec se nemá vláda v konstituční zemi do všeho míchati, nýbrž nechati co možná nejvíce svobodného pohybování jak jednotlivým občanům, tak i obcím, též jiným řemeslnickým, průmyslovým atd. společnostem, neboť zkušenost ukázala, že se právě tak všechno nejlépe daří. Vláda jen má nad tím dbáti, aby nikdo, užívaje svobody své, jiným v cestu se nestavil a jim užívání jejich svobody nezamezoval. Čím více odevzdá vláda do rukou občanům samým, a čím menším jest počet vládních úředníků, čím jednodušší jest veřejná správa, tím lepší jest řízení konstituční. Karel Havlíček, Slovan 1850

Vytvořeno dne: 27.10.2011

Vítejte ve Služátkách

Služátky Obec Služátky leží na území bývalého okresu Havlíčkův Brod. Od tohoto města je vzdálena 17 kilometrů a 3,5 kilometru ji dělí od Světlé nad Sázavou. Nadmořská výška návsi je 467 m. n. m. Historické kořeny původu obyvatel a jejich života lze sledovat až k roku 1591. Obec se nachází v severní části Českomoravské vrchoviny. Je pro ni charakteristický členitý povrch: domy jsou rozesety po obou stranách údolí vzniklého kolem místního potoka; celé údolí se pak svažuje severozápadním směrem k soutoku Zbožského potoku a Sázavky v obci Josefodol. Východní strana obce je ohraničena rozsáhlým lesem, jenž pokrývá vrchy Hejtice (550 m.n.m.) a Homole (554 m.n.m).

Číst »
Vyvěšeno dne: 01.09.2011

Nestarší zmínky o obci

Je známo, že jméno naší vsi se v historických pramenech objevuje prvně roku 1591. V tomto roce totiž Burian III. Trčka z Lípy, majitel rozsáhlých panství, který sídlil ve Světlé, sepsal závěť…

Číst »
Vyvěšeno dne: 20.08.2011

O názvu obce a jejím založení

Kaplička Jméno naší vsi je v celosvětovém kontextu ojedinělé, proto ho také intelektuálně méně zdatní jedinci zapomínají a různě komolí. I proto bude vhodné učinit o podivuhodném jméně „Služátky“ drobnou poznámku.

Číst »
Vyvěšeno dne: 20.08.2011
Obec Služátky © 2007-2024