Obec Služátky

Nové fotografie

Úřední deska

Úvodní strana » Úřední deska

Kalkulace cen vodného 2020

Kalkulace cen vodného za rok 2020 je v příloze.

Vytvořeno dne: 19.05.2021

Návrh závěrečného účtu a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2020

V přílohách zveřejňujeme návrh závěrečného účtu obce Služátky za rok 2020 a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Služátky. Nejpodstatnější je, že zpráva konstatuje, že „při přezkoumání hospodaření obce Služátky za rok 2020 nebyly zjištěny chyby a nedostatky“.

Vytvořeno dne: 05.05.2021

Porovnání cen kalkulace a skutečnosti za stočné 2020

Porovnání všech položek výpočtu ceny vodného a stočného podle cenových předpisů pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020 je v příloze.

Vytvořeno dne: 30.04.2021

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce dne 17. 3. 2021

Zde je stručný výpis, úplný zápis pak v příloze.

Číst »
Vytvořeno dne: 24.03.2021

Obecní kanalizace - zveřejnění stavebního povolení

V příloze najdete rozhodnutí o tom, že MěÚ Světlá nad Sázavou jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad schvaluje stavbu vodního díla „Kanalizace a ČOV Služátky“.

Vytvořeno dne: 05.03.2021

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení

Městský úřad Světlá nad Sázavou oznamuje zahájení společného řízení o žádosti o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a o společné povolení (územní a stavební řízení) ke stavbě obecní kanalizace a čistírny odpadních vod. Oznámení je v příloze.

Vyvěšeno dne: 01.02.2021

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce dne 18. 12. 2020

Zde je stručný výpis, úplný zápis najdete v příloze:

Číst »
Vytvořeno dne: 29.12.2020

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce dne 23. 9. 2020

Zde stručný výpis, úplný zápis v příloze:

Číst »
Vytvořeno dne: 09.10.2020

Záměr směny pozemků

Obec Služátky zveřejňuje záměr směny pozemku parc. číslo 25/6 zahrada, za pozemek 536/17. Účelem uvedené směny je uvedení na právní stav faktického využití pozemku. Pozemek č. 25/6 zasahuje do místní komunikace, viz příloha.

Vyvěšeno dne: 07.09.2020

Zasedání Zastupitelstva obce Služátky 23. 9. 2020 od 19.00

Zveme srdečně všechny občany na výše zmíněné zasedání.

Číst »
Vytvořeno dne: 02.09.2020
« Předchozí 1 2 3 4 5 6 10 14 18 Další »
Obec Služátky © 2007-2022