Obec Služátky

Nové fotografie

Archiv

Kysané zelí počtvrté!

Třetí lednová sobota patřila ve Služátkách soutěži o nejlepší kysané zelí.

Číst »
Vytvořeno dne: 12.02.2012

Zasedání zastupitelstva 29. 12. - zápis a výpis ze zápisu

1. Schválení rozpočtu na rok 2012 a rozpočtového výhledu 2013–2017:

Číst »
Vytvořeno dne: 05.01.2012

Pravidla pro samovýrobu a prodej palivového dřeva z obecních lesů

V rámci zajištění transparentnosti a rovného přístupu při vyřizování žádostí o palivové dřevo Zastupitelstvo obce Služátky na svém zasedání dne 29. 12. 2012 schválilo pravidla pro samovýrobu a prodej palivového dřeva z obecních lesů. Pravidla se načtou po rozkliknutí článku v příloze.

Číst »
Vytvořeno dne: 02.01.2012

Vyjádření k žádosti občanů o povolení přemístění dopravního značení

Na základě ústní žádosti několika občanů Služátek, na základě písemného stanoviska dopravního inspektorátu k místní úpravě provozu na pozemních komunikacích a na základě konsultace s odborem dopravy Městského úřadu ve Světlé nad Sázavou jsme se rozhodli, že přemístíme dopravní značení „zákaz vjezdu“ s tabulkou „dopravní obsluze vjezd povolen“ na účelové komunikaci (dle zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích) v katastru naší obce (katastrální číslo pozemku 596).

Číst »
Vyvěšeno dne: 08.12.2011

Návrh rozpočtu na rok 2012

Návrh rozpočtu na rok 2012:

Číst »
Vyvěšeno dne: 25.11.2011

Zasedání zastupitelstva 11. 11. - zápis a výpis ze zápisu

Výpis ze zápisu č. 10 (úplný zápis v příloze) ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách 8.

Číst »
Vytvořeno dne: 19.11.2011

Vládě a ouřednictvu pozdravení

Dovolujeme si ctěným návštěvníkům našich stránek, zejména pokud se rekrutují z řad vyšší státní správy, předložit působivou a hluboce pravdivou myšlenku Karla Havlíčka o tom, jak se úřednictvo a vládních institucí reprezentanti k nám obyčejným občanům mají chovat: Dále musí býti v konstituční zemi svoboda a samospráva obcí, což znamená, aby se vláda a ouřednictvo nemíchali do jejich obecních záležitostí, aby nechtěli s nimi jako poručníci s nemluvňaty zacházeti, nýbrž aby si občané sami v mezích zákonů řídili a spravovali jak své obecné jmění, tak i všeliké jiné potřeby obcí svých. Vůbec se nemá vláda v konstituční zemi do všeho míchati, nýbrž nechati co možná nejvíce svobodného pohybování jak jednotlivým občanům, tak i obcím, též jiným řemeslnickým, průmyslovým atd. společnostem, neboť zkušenost ukázala, že se právě tak všechno nejlépe daří. Vláda jen má nad tím dbáti, aby nikdo, užívaje svobody své, jiným v cestu se nestavil a jim užívání jejich svobody nezamezoval. Čím více odevzdá vláda do rukou občanům samým, a čím menším jest počet vládních úředníků, čím jednodušší jest veřejná správa, tím lepší jest řízení konstituční. Karel Havlíček, Slovan 1850

Vytvořeno dne: 27.10.2011

Zasedání zastupitelstva 27. 9. - zápis a výpis ze zápisu

V článku najdete výpis ze zápisu zastupitelstva konaneného 27. 9. 2011, v příloze pak naleznete úplný text zápisu.

Číst »
Vytvořeno dne: 13.10.2011

Fotografie z obecní veselice

V našich galeriích najdete fotoreportáž z letošní obecní veselice i šestiboje. Protože se Františku Chladovi opravdu povedly, nabízíme vám možnost stáhnout si tyto ve vyšší kvalitě stejně jako mnoho dalších zde:VESELICE.

Vytvořeno dne: 18.09.2011

Vítejte ve Služátkách

Služátky Obec Služátky leží na území bývalého okresu Havlíčkův Brod. Od tohoto města je vzdálena 17 kilometrů a 3,5 kilometru ji dělí od Světlé nad Sázavou. Nadmořská výška návsi je 467 m. n. m. Historické kořeny původu obyvatel a jejich života lze sledovat až k roku 1591. Obec se nachází v severní části Českomoravské vrchoviny. Je pro ni charakteristický členitý povrch: domy jsou rozesety po obou stranách údolí vzniklého kolem místního potoka; celé údolí se pak svažuje severozápadním směrem k soutoku Zbožského potoku a Sázavky v obci Josefodol. Východní strana obce je ohraničena rozsáhlým lesem, jenž pokrývá vrchy Hejtice (550 m.n.m.) a Homole (554 m.n.m).

Číst »
Vyvěšeno dne: 01.09.2011
« Předchozí 1 12 22 33 37 38 39 40 41 42 43 Další »
Obec Služátky © 2007-2022