Obec Služátky

Nové fotografie

Volby do PS ČR - čas a místo konání

Úvodní strana » Úřední deska » Volby do PS ČR - čas a místo konání

Starosta obce Služátky podle zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznamuje:

  1. Volby do zastupitelstev krajů ČR se konají: 20. října od 14.00 hodin do 22.00 hodin a 21. října od 8.00 hodin do 14.00 hodin
  2. Místo konání voleb: volební okrsek č. 1: Obecní úřad Služátky
  3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky nebo cestovním průkazem).
  4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
Vytvořeno dne: 27.09.2017
Obec Služátky © 2007-2020