Obec Služátky

Nové fotografie

Archiv

Pohádkový les 2012

Obrázek 20062012223227_7tytcm1ojyabm.jpgPohádkový les 2012 je minulostí. Jako malou reminiscenci na něj přinášíme tradiční fotoreportáž v našich galeriích. Letošního Služáteckého pohádkového lesa se zúčastnilo 572 dětí (a minimálně stejný počet dospělých), což je vzhledem k nepříznivému počasí pozoruhodně vysoké číslo. Svědčí o oblíbenosti služátecké akce a pochopitelně je v této souvislosti vhodné poděkovat především těm, kteří se o onu oblíbenost zasloužili: organizátorům, ale i samostným účastníkům: DÍKY!!!

Vytvořeno dne: 20.06.2012

Výsledek výběrového řízení na rekonstrukci objektu hasičské zbrojnice

Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 30. 3. 2012 provedlo výběrové řízení na výše uvedenou akci.

Číst »
Vytvořeno dne: 05.04.2012

Zasedání zastupitelstva obce Služátky 30. 3. 2012 – zápis a výpis ze zápisu

1. Výběr dodavatele na rekonstrukci objektu hasičské zbrojnice.

Číst »
Vytvořeno dne: 05.04.2012

Veřejná vyhláška oznámení o zahájení řízení o aktualizaci č. 1 Zásad územního rozvoje...

Z nařízení nadřízených orgánů státní správy vyvěšujeme tuto vyhlášku, jejíž naprosto nesrozumitelný a nečeský titul je bohužel výkladní skříní prznění českého jazyka ouřední hloupostí…

Číst »
Vyvěšeno dne: 27.03.2012

Zasedání zastupitelstva obce Služátky 2. 3. 2012 – zápis a výpis ze zápisu

1. Smlouva o výpůjčce obecních prostor (Služátecká bašta): Zastupitelstvo souhlasí s pokračováním smlouvy o výpůjčce uzavřené s „Klubem labužnických pohodářů“ beze změn.

Číst »
Vytvořeno dne: 15.03.2012

Záměr prodeje pozemků

Obec Služátky vyhlašuje záměr prodat následující pozemky: parcely číslo 394/3 (503 m2), 410/2 (343 m2), 410/1 (1873 m2) a 394/4 (253 m), vše k.ú. Služátky

Číst »
Vyvěšeno dne: 04.03.2012

Závěrečný účet obce Služátky za rok 2011

podle /§17 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů)

Číst »
Vyvěšeno dne: 03.03.2012

Výběrové řízení na dodavatele rekonstrukce hasičské zbrojnice

Vyhlašujeme tímto výběrové řízení na zhotovitele rekonstrukce a stavebních úprav hasičské zbrojnice, jež bude realizována v roce 2012…

Číst »
Vytvořeno dne: 25.02.2012

Zasedání zastupitelstva obce Služátky 16. 2. 2012 – zápis a výpis ze zápisu

Výpis ze zápisu č. 12 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 16. 2. 2012 ve Služátkách 8.

Číst »
Vytvořeno dne: 25.02.2012

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o místnním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Vyvěšeno dne: 18.02.2012
« Předchozí 1 12 22 33 36 37 38 39 40 41 42 43 Další »
Obec Služátky © 2007-2022