Obec Služátky

Nové fotografie

Archiv

Oznámení o době a místě konání voleb v obci

OZNÁMENÍ – volby do zastupitelstev krajů České republiky

Číst »
Vytvořeno dne: 21.09.2016

Oznámení o době a místě konání voleb v obci

OZNÁMENÍ – volby do Senátu Parlamentu České republiky

Číst »
Vytvořeno dne: 21.09.2016

Veřejná vyhláška - dopravní značení na staré cestě

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek

Číst »
Vytvořeno dne: 21.09.2016

Veřejná vyhláška - dopravní značení kolem obecního úřadu

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek.

Číst »
Vytvořeno dne: 21.09.2016

Zasedání Zastupitelstva obce Služátky 23. 8. 2016

Zde je stručný výpis, úplný zápis v příloze.

Číst »
Vytvořeno dne: 07.09.2016

Veřejná vyhláška - návrh Změny č. 1 Územního plánu Služátky

Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor stavebního úřadu a územního plánování, jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v účinném znění, je pořizovatelem Změny č. 1 Územního plánu Služátky. Úřad územního plánování zveřejňuje návrh Změny č. 1 Územního plánu Služátky.

Číst »
Vyvěšeno dne: 02.09.2016

Veřejná vyhláška - Zbožský potok

Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad zveřejňuje návrh opatření obecné povahy včetně jeho odůvodnění ve věci stanovení záplavového území na Zbožském potoce a vyzývá dotčené osoby, aby k návrhu opatření obecné povahy podávaly MÚ písemné připomínky ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho zveřejnění (vyvěšení na úřední desce MÚ – tj. 31. 8. 2016). Celý text vyhlášky je v příloze.

Vyvěšeno dne: 31.08.2016

Veřejné projednání projektu kanalizace ve Služátkách

Všechny občany zveme na veřejné projednání projektu splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod ve Služátkách, které se uskuteční v pátek 9. září od 19.00 na Služátecké baště.

Číst »
Vytvořeno dne: 17.08.2016

Valná hromada Honebního společenstva Pohleď

Honební společenstvo Pohleď svolává veřejnou vyhláškou valnou hromadu, text vyhlášky v příloze, v druhé příloze jest vzor plné moci.

Vytvořeno dne: 11.08.2016
« Předchozí 1 15 29 40 41 42 43 44 45 46 57 Další »
Obec Služátky © 2007-2024