Obec Služátky

Nové fotografie

Archiv

Záměr prodeje pozemku

Obec Služátky zveřejňuje záměr prodeje pozemků parc. číslo 536/14, 536/15 a 536/16, vše v k. ú. Služátky. Jak je patrno z přiloženého geometrického plánu, vzniknou tyto pozemky z části dosavadního pozemku parc. číslo 536/1 v k. ú Služátky.

Vyvěšeno dne: 15.02.2018

Veřejná vyhláška - rozhodnutí o zařazení pozemní komunikace

Obecní úřad Služátky jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 5, písm. a) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pozemních komunikacích) rozhodl v řízení o žádosti obce Služátky podle § 7 zákona o pozemních komunikacích ve věci zařazení pozemní komunikace nacházející se na pozemcích nově označených jako parcela č. 602, parcela č. 601, parcela č. 17/2 a parcela č. 222/2 do kategorie veřejně přístupné účelové komunikace dle charakteru využití a stavebně-technického stavu této komunikace.

Číst »
Vytvořeno dne: 14.02.2018

Vyhláška k územnímu plánu

Městský úřad Světlá nad Sázavou zveřejňuje formou veřejné vyhlášky návrh zprávy o uplatňování územního plánu obce Služátky v uplynulém období. Více informací v příloze.

Vytvořeno dne: 14.02.2018

Rozpočtové opatření 1/2018

Opatření je v příloze.

Vyvěšeno dne: 05.02.2018

Výsledky druhého kola prezidentských voleb ve Služátkách

Volební účast ve druhém kole:

Číst »
Vytvořeno dne: 28.01.2018

Výsledky prvního kola prezidentských voleb ve Služátkách

Volební účast v prvním kole:

Číst »
Vytvořeno dne: 13.01.2018

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Služátky 28. 12. 2017

Zde stručný výpis, celý text je v příloze.

Číst »
Vyvěšeno dne: 02.01.2018

Rozpočet na rok 2018

Rozpočet na rok 2018

Číst »
Vyvěšeno dne: 01.01.2018

Rozpočtové opatření č. 10

Obsah opatření je v příloze.

Vyvěšeno dne: 29.12.2017

Rozpočtové opatření č. 9

Obsah opatření je v příloze.

Vyvěšeno dne: 28.12.2017
« Předchozí 1 11 20 21 22 23 24 25 26 32 42 Další »
Obec Služátky © 2007-2022