Obec Služátky

Nové fotografie

Archiv

Porovnání všech položek výpočtu ceny vodného a stočného podle cenových předpisů pro vodné a stočné za kalendářní rok 2017

Zveřejňujeme informaci, po níž touží ministerstvo zemědělství. Pokud běžný čtenář něčemu v příloze nebude rozumět, nechť je v klidu, my tomu taky nerozumíme, ale úředníci z Prahy, kteří rozumějí všemu, to tak chtějí. :-)

Vytvořeno dne: 27.04.2018

Rozbory vody - březen 2018 - radon

Protokoly o objemové aktivitě radonu – je z nich zřejmé, že objemová aktivita radonu nepřevyšuje referenční úroveň stanovenou patřičnou vyhláškou. Tedy i z hlediska radonové aktivity je obecní voda v souladu s hygienickými normami.

Vytvořeno dne: 11.04.2018

Rozpočtové opatření 3/2018

Opatření je v příloze.

Vyvěšeno dne: 03.04.2018

Rozbory vody - březen 2018

Protokoly jsou v příloze, voda je jako obvykle bez vady, všechny ukazatele odpovídají hygienou stanoveným limitům.

Vytvořeno dne: 31.03.2018

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 15. 3. 2018

Zde stručný výpis, úplný zápis v příloze. K prodeji pozemků (bod jedna) připojujeme i plánek, ze kterého je patrné, k jakým změnám a kde dochází:

Číst »
Vytvořeno dne: 29.03.2018

Rozpočtové opatření 2/2018

Opatření je v příloze.

Vyvěšeno dne: 05.03.2018

Záměr prodeje pozemku

Obec Služátky zveřejňuje záměr prodeje pozemků parc. číslo 536/14, 536/15 a 536/16, vše v k. ú. Služátky. Jak je patrno z přiloženého geometrického plánu, vzniknou tyto pozemky z části dosavadního pozemku parc. číslo 536/1 v k. ú Služátky.

Vyvěšeno dne: 15.02.2018

Veřejná vyhláška - rozhodnutí o zařazení pozemní komunikace

Obecní úřad Služátky jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 5, písm. a) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pozemních komunikacích) rozhodl v řízení o žádosti obce Služátky podle § 7 zákona o pozemních komunikacích ve věci zařazení pozemní komunikace nacházející se na pozemcích nově označených jako parcela č. 602, parcela č. 601, parcela č. 17/2 a parcela č. 222/2 do kategorie veřejně přístupné účelové komunikace dle charakteru využití a stavebně-technického stavu této komunikace.

Číst »
Vytvořeno dne: 14.02.2018

Vyhláška k územnímu plánu

Městský úřad Světlá nad Sázavou zveřejňuje formou veřejné vyhlášky návrh zprávy o uplatňování územního plánu obce Služátky v uplynulém období. Více informací v příloze.

Vytvořeno dne: 14.02.2018

Rozpočtové opatření 1/2018

Opatření je v příloze.

Vyvěšeno dne: 05.02.2018
« Předchozí 1 11 18 19 20 21 22 23 24 31 41 Další »
Obec Služátky © 2007-2022