Obec Služátky

Nové fotografie

Archiv

Fotografie z obecní veselice

V našich galeriích najdete fotoreportáž z letošní obecní veselice i šestiboje. Protože se Františku Chladovi opravdu povedly, nabízíme vám možnost stáhnout si tyto ve vyšší kvalitě stejně jako mnoho dalších zde:VESELICE.

Vytvořeno dne: 18.09.2011

Vítejte ve Služátkách

Služátky Obec Služátky leží na území bývalého okresu Havlíčkův Brod. Od tohoto města je vzdálena 17 kilometrů a 3,5 kilometru ji dělí od Světlé nad Sázavou. Nadmořská výška návsi je 467 m. n. m. Historické kořeny původu obyvatel a jejich života lze sledovat až k roku 1591. Obec se nachází v severní části Českomoravské vrchoviny. Je pro ni charakteristický členitý povrch: domy jsou rozesety po obou stranách údolí vzniklého kolem místního potoka; celé údolí se pak svažuje severozápadním směrem k soutoku Zbožského potoku a Sázavky v obci Josefodol. Východní strana obce je ohraničena rozsáhlým lesem, jenž pokrývá vrchy Hejtice (550 m.n.m.) a Homole (554 m.n.m).

Číst »
Vyvěšeno dne: 01.09.2011

Nestarší zmínky o obci

Je známo, že jméno naší vsi se v historických pramenech objevuje prvně roku 1591. V tomto roce totiž Burian III. Trčka z Lípy, majitel rozsáhlých panství, který sídlil ve Světlé, sepsal závěť…

Číst »
Vyvěšeno dne: 20.08.2011

O názvu obce a jejím založení

Kaplička Jméno naší vsi je v celosvětovém kontextu ojedinělé, proto ho také intelektuálně méně zdatní jedinci zapomínají a různě komolí. I proto bude vhodné učinit o podivuhodném jméně „Služátky“ drobnou poznámku.

Číst »
Vyvěšeno dne: 20.08.2011

Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 - zrušena OZV 1/2020

Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místním poplatku ze psů

Vytvořeno dne: 18.08.2011

Obecně závazná vyhláška č. 2/2010 - zrušena OZV 1/2020

Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místním poplatku za provoz systému shromaďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Vytvořeno dne: 18.08.2011

Obecně závazná vyhláška č. 1/2011- zrušena OZV 1/2015

Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o stanovení systému shromaďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Služátky. Vyhláška je zrušena OZV 1/2015 – pozbytí platnosti 16. 7. 2015

Vytvořeno dne: 18.08.2011

Druhý fotbalový turnaj

fotbal Po úspěšné premiéře se v sobotu 6. srpna odehrál druhý fobalový turnaj na služáteckém hřišti.

Číst »
Vyvěšeno dne: 18.08.2011

Zasedání zastupitelstva 13. 7. - zápis a výpis ze zápisu

V článku najdete výpis ze zápisu zastupitelstva konaneného 13. 7. 2011, v příloze pak naleznete úplný text zápisu.

Číst »
Vyvěšeno dne: 28.07.2011

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
1.

Oficiální název
Obec Služátky

2.

Důvod a způsob založení
Obec je zřízena na základě zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění jako základní územní samosprávné společenství občanů.

3.

Organizační struktura
Orgány obce jsou zastupitelstvo, starosta a obecní úřad. Orgány zastupitelstva jsou výbory finanční a kontrolní.

Starosta obce: PhDr. Hynek Bouchal
tel. 569 456 331
e-mail: obec.sluzatky@tiscali.cz

V případě potřeby se lze domluvit na návštěvě úřadu se starostou na tel. 728 228 575

Místostarosta obce: František Chlad

4.

Kontaktní spojení
Adresa:
Obecní úřad Služátky, Služátky 8, 582 91 Světlá nad Sázavou
tel.: 569 456 331
e-mail: obec.sluzatky@tiscali.cz

Úřední hodiny
Středa 18.00 – 20.00

V případě potřeby se lze domluvit na návštěvě úřadu se starostou na tel. 728 228 575.

ID datové schránky: rehat9u

5.

Případné platby můžete poukázat
číslo účtu: 35626521/0100
Komerční banka, a.s.

Další účet, který obec používá:
číslo účtu: 94–6411521/0710
ČNB

6. IČ: 00179779
7. DIČ: CZ00179779
8. Rozpočet obce
9.

Žádosti o informace
Získat informace podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, je možné v úřadovně OÚ v úředních hodinách. Podat žádost o informace lze rovněž poštou na adresu OÚ nebo elektronickou poštou na e-mail OÚ.

10.

Příjem žádostí a dalších podání
Podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání (dále jen „žádost“) a obdržet rozhodnutí lze v úřadovně OÚ v úředních hodinách. Podat žádost lze rovněž poštou na adresu OÚ nebo elektronickou poštou na e-mail OÚ.

11.

Opravné prostředky
Opravné prostředky proti rozhodnutí obecního úřadu se podávají prostřednictvím OÚ, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.

12.

Formuláře
Formuláře pro podání žádosti, pokud jsou vyžadovány, lze získat podle povahy věci v úřadovně OÚ.

Formulář Žádosti o povolení pokácení dřevin mimo les lze získat v kanceláři OÚ na adrese: Obecní úřad Služátky, Služátky 8, 582 91 Služátky

Další informace a formuláře ke stažení na http://www.form.cz/.

13.

Návody pro řešení nejrůznějších životních situací
Životní situace – viz Portál veřejné správy ČR

14.

Nejdůležitější předpisy

Zákony

  • 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
  • 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
  • 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel)
  • 320/2001 Sb., o finanční kontrole
  • 416/2004 Sb., prováděcí vyhláška k zákonu o finanční kontrole
  • 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
  • 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla
  • 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
  • více viz Portál veřejné správy ČR

Vyhlášky

15.

Sazebník úhrad za poskytnutí informací
není

16.

Výroční zpráva podle zákona č.106/1999 Sb.

Zveřejněná informace na základě žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb

17.

Seznam organizací
(seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu)

Obec není zřizovatelem žádné organizace.

Vytvořeno dne: 09.07.2011
« Předchozí 1 13 26 38 45 46 47 48 49 50 Další »
Obec Služátky © 2007-2023