Obec Služátky

Nové fotografie

Rozbory vody červen 2022

Úvodní strana » Obecní úřad » Rozbory vody » Rozbory vody červen 2022

V přílohách najdete velký rozbor vody z 8. června 2022 a rozbor opakovaný ze 22. června 2022. Vzorek odebraný 8. 6. na kohoutu na odtoku z vodárny vykazoval mírně zvýšenou hodnotu manganu, opakovaný rozbor již vykazoval hodnotu manganu pod limitem dané normy. Výkyv byl způsoben nevhodným odběrem vzorku, proto nebylo třeba přijímat žádná opatření. Všechny ostatní ukazatele jsou v normě.

Vytvořeno dne: 08.07.2022

Přílohy

Obec Služátky © 2007-2022