Obec Služátky

Nové fotografie

Archiv

Veřejná vyhláška - stavební povolení ZTV pro 11 RD Služátky

Na základě výsledku projednání žádosti ve stavebním řízení Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor dopravy, jako příslušný speciální stavební úřad podle § 40 odst. 4 písm. a) a § 16 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů vydává v souladu s § 15 zákona 183/2006 Sb., STAVEBNÍ POVOLENÍ, kterým povoluje stavebníku: Obec Služátky, IČ: 00179779, Služátky 8, 582 91 Světlá nad Sázavou, stavbu: „ZTV pro 11 RD Služátky“. Celý text vyhlášky je v příloze.

Vyvěšeno dne: 07.11.2019

Rozpočtové opatření 8/2019

Text opatření je v příloze.

Vytvořeno dne: 06.11.2019

Vysokorychlostní trať a Služátky

1. Dvě větve vysokorychlostní trati

Správa železniční dopravní cesty plánuje vysokorychlostní trať v našem regionu ve dvou větvích. První z nich by spojovala velká města, vlaky této větve by naším regionem pouze projížděly. Druhá větev by měla obsloužit Světlou nad Sázavou, Havlíčkův Brod a Jihlavu a tím dramatickým způsobem změnit dojezdové vzdálenosti z těchto měst do Prahy a Brna: např. cesta ze Světlé do Prahy by trvala cca 30 minut.

Číst »
Vytvořeno dne: 06.11.2019

Služátecké posvícení - tentokrát ve stínu vysokorychlostní trati

V sobotu 2. listopadu 2019 se v obci Služátky uskuteční tradiční posvícenská oslava. Akce začne v 17.00 před služáteckou kapličkou slavnostním bohoslužebným průvodem, který povede administrátor světelské farnosti P. Pavel Jäger. Průvod bude směřovat k budově obecního úřadu a prosit se bude za živé a zemřelé občany, za vláhu, dobrou úrodu a uzdravení zdejších lesů a za samosprávu a budoucnost obce.

Číst »
Vytvořeno dne: 18.10.2019

Soutěž o nejlepší posvícenské koláče

V sobotu 2. listopadu 2019 v 19.00 začne na Služátecké baště soutěž o nejlepší koláče. Do soutěže se může přihlásit každý, kdo upeče a přinese tradiční služátecké posvícenské KOLÁČE. Ty mohou být pouze vázané, jiné do soutěže nebudou přijaty. Koláče do hospody noste do 19.00. Od 19.00 do 19.30 proběhne prezentace, poté bude následovat ochutnávka a posléze vyhlášení nejlepších. Všichni, kteří se do soutěže přihlásí, obdrží ceny!

Vytvořeno dne: 18.10.2019

Rozbory vody září 2019

Rozbory jsou v příloze, všechny ukazatele odpovídají stanoveným limitům.

Vytvořeno dne: 09.10.2019

Rozpočtové opatření 7/2019

Text opatření je v příloze.

Vytvořeno dne: 09.10.2019

UPOZORNĚNÍ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

ČEZ upozorňuje vlastníky pozemků na povinnost odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů – vše je v příloze.

Vytvořeno dne: 18.09.2019

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 9. 2019

Zde je stručný výpis, úplný zápis najdete v příloze.

Číst »
Vytvořeno dne: 11.09.2019

Veřejnoprávní smlouva o zřízení společné jednotky požární ochrany

Text smlouvy je v příloze. Nyní za požární ochranu ve Služátkách zodpovídá Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Světlá nad Sázavou.

Vytvořeno dne: 11.09.2019
« Předchozí 1 15 25 26 27 28 29 30 31 42 55 Další »
Obec Služátky © 2007-2024