Obec Služátky

Nové fotografie

Svoz objemného odpadu

Úvodní strana » Informace » Svoz objemného odpadu

V pátek 21. 5. – neděli 23. 5. proběhne svoz objemného odpadu a elektroodpadu.

svozová místa:

 • dolní část obce (u Kabrhelů),
 • před obecním úřadem

V pátek 21. 5. 2020 bude na obě místa přistaven kontejner na objemný odpad a kontejner na elektroodpad. Kontejnery budou k dispozici do neděle 23. 5.

JAKÝ ODPAD LZE DO VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ ODLOŽIT

OBJEMNÝ ODPAD – (kontejner na objemné odpady)

 • objemné odpady jako např. starý nábytek, linoleum, koberce, umyvadla, matrace,…

ELEKTRO

 • elektrozařízení (např. lednice, pračky, televizory, sporáky), které je nutné odkládat kompletní, v nerozebraném stavu, jinak je nelze odevzdat v rámci zpětného odběru elektrozařízení
 • pneumatiky
 • z nebezpečných odpadů např. autobaterie

V RÁMCI SVOZU ODPADŮ SE NESMÍ ODKLÁDAT

 • drobný komunální odpad, který lze odkládat do popelnice
 • organický odpad, bioodpad
 • tekutý odpad, zejména nebezpečné chemikálie, kyseliny, vývojky,
 • oleje – tento odpad lze odevzdat bezplatně na sběrný dvůr
 • stavební suť, odpady obsahující nebezpečný azbest, např. eternit
Vytvořeno dne: 06.05.2021
Obec Služátky © 2007-2022