Obec Služátky

Nové fotografie

Vládě a ouřednictvu pozdravení

Úvodní strana » O obci » Vládě a ouřednictvu pozdravení

Dovolujeme si ctěným návštěvníkům našich stránek, zejména pokud se rekrutují z řad vyšší státní správy, předložit působivou a hluboce pravdivou myšlenku Karla Havlíčka o tom, jak se úřednictvo a vládních institucí reprezentanti k nám obyčejným občanům mají chovat: Dále musí býti v konstituční zemi svoboda a samospráva obcí, což znamená, aby se vláda a ouřednictvo nemíchali do jejich obecních záležitostí, aby nechtěli s nimi jako poručníci s nemluvňaty zacházeti, nýbrž aby si občané sami v mezích zákonů řídili a spravovali jak své obecné jmění, tak i všeliké jiné potřeby obcí svých. Vůbec se nemá vláda v konstituční zemi do všeho míchati, nýbrž nechati co možná nejvíce svobodného pohybování jak jednotlivým občanům, tak i obcím, též jiným řemeslnickým, průmyslovým atd. společnostem, neboť zkušenost ukázala, že se právě tak všechno nejlépe daří. Vláda jen má nad tím dbáti, aby nikdo, užívaje svobody své, jiným v cestu se nestavil a jim užívání jejich svobody nezamezoval. Čím více odevzdá vláda do rukou občanům samým, a čím menším jest počet vládních úředníků, čím jednodušší jest veřejná správa, tím lepší jest řízení konstituční. Karel Havlíček, Slovan 1850

Vytvořeno dne: 27.10.2011
Obec Služátky © 2007-2024