Obec Služátky

Nové fotografie

Obecně závazná vyhláška obce Služátky č. 1/2020, o místním poplatku ze psů

Úvodní strana » Obecní úřad » Vyhlášky » Obecně závazná vyhláška obce Služátky č. 1/2020, o místním poplatku ze psů

Zastupitelstvo obce Služátky se na svém zasedání dne 23. září 2020 usnesením č. 10 bod 1) usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku – viz příloha

Vyvěšeno dne: 09.10.2020

Přílohy

Obec Služátky © 2007-2022