Obec Služátky

Nové fotografie

Obecně závazná vyhláška č. 1/2011- zrušena OZV 1/2015

Úvodní strana » Obecní úřad » Vyhlášky » Obecně závazná vyhláška č. 1/2011- zrušena OZV 1/2015

Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o stanovení systému shromaďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Služátky. Vyhláška je zrušena OZV 1/2015 – pozbytí platnosti 16. 7. 2015

Vytvořeno dne: 18.08.2011

Přílohy

Obec Služátky © 2007-2022