Obec Služátky

Nové fotografie

Zveřejnění záměru na uzavření nájemní smlouvy prostor Služátecké bašty

Úvodní strana » Úřední deska » Zveřejnění záměru na uzavření nájemní smlouvy prostor Služátecké bašty

Zveřejňujeme tímto záměr na uzavření nájemní smlouvy prostor Služátecké bašty, vč. sociálního zařízení a přístupové chodby nacházející se v I. NP budovy Obecního úřadu Služátky čp. 8 postavené na parcele č. st. 3 a venkovní terasy umístěné na části parcely č. 13, vše v KÚ Služátky.

Nájemní smlouva by byla uzavřena na dobu určitou v trvání do 31. 12. 2018. Nájemce z řad případných zájemců vybere zastupitelstvo obce na veřejném zasedání dne 18. 11. 2016. Bližší informace o podmínkách nájmu podá starosta v úředních hodinách, případně na telefonu 728 228 575.

Vytvořeno dne: 26.10.2016
Obec Služátky © 2007-2019