Obec Služátky

Nové fotografie

Oznámení o době a místě konání voleb v obci

Úvodní strana » Úřední deska » Oznámení o době a místě konání voleb v obci

OZNÁMENÍ – volby do Senátu Parlamentu České republiky

Starosta obce Služátky podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznamuje:

1. Volby do Senátu Parlamentu ČR se konají:

7. října od 14.00 hodin do 22.00 hodin

8. října od 8.00 hodin do 14.00 hodin

2. Místo konání voleb: volební okrsek č. 1: Obecní úřad Služátky

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky nebo cestovním průkazem).

4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

5. V případě konání II. kola voleb do Senátu se tyto uskuteční :

  • dne 14. října 2016 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
  • dne 15. října 2016 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Ve Služátkách dne 21. září 2016

Hynek Bouchal, starosta

Vytvořeno dne: 21.09.2016
Obec Služátky © 2007-2020