Obec Služátky

Nové fotografie

Závěrečný účet obce Služátky za rok 2010

Úvodní strana » Úřední deska » Závěrečný účet obce Služátky za rok 2010

(§17 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů)

Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2010

Plnění k 31.12.2010 % RU

Třída 1 – daňové příjmy 1 156 675,21Kč 100,0 %

Třída 2 – nedaňové příjmy 223 004,55Kč 99,9 %

Třída 3 – kapitálové příjmy 10 750,00Kč 100,5 %

Třída 4 – přijaté transfery 301 041,00Kč 100,0 %

Příjmy celkem: 1 691 470,76Kč 100,0 %

Třída 5 – běžné výdaje 1 490 581,83Kč 100,1 %

Třída 6 – kapitálové výdaje 50 000,00Kč 100,0%

Výdaje celkem: 1 540 581,83Kč 100,1%

Třída 8 – financování – 150 888,93Kč

Dotace:

4111 – běžná dotace na volby 33 700,00 Kč

4112 – dotace na výkon stát.správy 79 800,00 Kč

4116 – dotace od ÚP 63 000,00Kč

4122 – dotace program obnovy venkova 124 600,00 Kč

Údaje o hospodaření s majetkem obce k 31.12.2010

k 31.12.2009 k 31­.12.2010

018 drobný dlouhodobý nehmotný majetek 46 200,00 Kč 11 900,00 Kč

019 ostatní drobný dlouh. nehm. majetek 154 700,00Kč 154 700,00 Kč

031 pozemky 6 591 278,00Kč 6 593 597,20 Kč

021 stavby 7 096 057,50 Kč 7 096 057,50 Kč

022 sam.mov.věci 10 610,00 Kč 10 610,00 Kč

028 drobný dlouhodobý hmotný majetek 224 789,70 Kč 237 357,70 Kč

041 nedokon.dlou­hodob.nehmot.ma­jetek 81 285,00 Kč 69 385,00 Kč

042 nedokon.dlou­hodob.hmotný majetek 20 115,00 Kč 20 115,00 Kč

Sestavil/a: Gabková Vlasta

hlavní účetní obce, správce rozpočtu

Ve Služátkách dne: 24.2.2011

Schváleno v ZO dne: 17. 3. 2011

Vyvěšeno: 25. 2. 2011

Sejmuto: 17. 3. 2011

Vyvěšeno dne: 25.02.2011
Obec Služátky © 2007-2024