Obec Služátky

Nové fotografie

Závěrečný účet obce 2019, účetní výkazy a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce

Úvodní strana » Úřední deska » Rozpočet » Závěrečný účet obce 2019, účetní výkazy a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce

Závěrečný účet, zpráva a účetní výkazy jsou v přílohách. V listinné podobě je vše k nahlédnutí na obecním úřadě v úředních hodinách.

Vytvořeno dne: 08.07.2020

Přílohy

Obec Služátky © 2007-2022