Obec Služátky

Nové fotografie

Závěrečný účet 2020, účetní výkazy a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obece

Úvodní strana » Úřední deska » Rozpočet » Závěrečný účet 2020, účetní výkazy a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obece

Závěrečný účet, zpráva a účetní výkazy jsou v přílohách. V listinné podobě je vše k nahlédnutí na obecním úřadě v úředních hodinách.

Vytvořeno dne: 30.06.2021

Přílohy

Obec Služátky © 2007-2021