Obec Služátky

Nové fotografie

Zasedání Zastupitelstva obce Služátky 23. 9. 2020 od 19.00

Úvodní strana » Úřední deska » Zasedání Zastupitelstva obce Služátky 23. 9. 2020 od 19.00

Zveme srdečně všechny občany na výše zmíněné zasedání.

Návrh programu:

  1. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů
  2. Vyřazení hasičské stříkačky z majetku obce
  3. Osazení odběratelů obecní vody novými vodoměry
  4. Úprava terénu (část obecního pozemku č. 596) před parc. číslem 431/1, k. ú. Služátky
  5. Záměr směny pozemků (uvedení na právní stav)
  6. Rozpočtová opatření 5 a 6
  7. Různé
Vytvořeno dne: 02.09.2020
Obec Služátky © 2007-2020