Obec Služátky

Nové fotografie

Zasedání zastupitelstva obce dne 4. 11. 2015

Úvodní strana » Úřední deska » Zasedání zastupitelstva obce dne 4. 11. 2015

Zde stručný výpis, zápis v příloze.

Výpis ze zápisu č. 8 ze zasedání Zastupitelstva obce Služátky ze dne 4. 11. 2015 ve Služátkách čp. 8

1. Odpadové hospodářství obce (kritéria poptávkového řízení na svoz a odstraňování komunálních odpadů). Starosta informoval členy ZO, že k předložení nabídek poptávkového řízení (nejedná se o veřejnou soutěž dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb.) na sběr, přepravu, využívání a odstraňování komunálních odpadů vyprodukovaných fyzickými osobami na území obce Služátky od 1. ledna 2016 byly osloveny firmy TBS Světlá n. S, AVE Čáslav a A.S.A Zruč n. S. Nabídky v termínu zaslaly firmy TBS Světlá n. S a AVE Čáslav. Starosta otevřel obálky těchto firem, které byly následně srovnávány z hlediska naplnění kritérií specifikujících poptávku: četnost svozu popelnic (počet osob s trvalým pobytem v obci 164 a počtu rekreačních staveb 15) a minimálního počet popelnic (cca 65), minimální počet nádob na separovaný sběr (2× sklo, 2× papír, 3× plasty, 1× kovy a v období od 1. 4 do 31. 10 1× bio) – obě firmy vyhověly. Dále bylo přistoupeno k porovnání nabídkových cen. Z diskuse členů k předloženým nabídkám vyplynulo, že obě firmy nabízejí ceny, které jsou srovnatelné, nicméně z hlediska výhodnosti nabídky je nabídka TBS Světlá n. S. výhodnější, zejména s ohledem na možnost občanů Služátek přímo vozit jednotlivé složky komunálního odpadu na skládku v Rozinově. Dále p. Havel požaduje podrobnější specifikaci ceny za uložení nebezpečných odpadů a objemného odpadu.

  1. ZO vybralo firmu TBS Světlá nad Sázavou pro zajištění služby shromažďování, přepravu, využívání a odstraňování komunálních odpadů vyprodukovaných fyzickými osobami na území obce Služátky od 1. ledna 2016. Firma TBS Světlá n. S. vyhověla z hlediska ceny i výhodnosti nabídky, zejména s ohledem na možnost občanů Služátek přímo vozit jednotlivé složky komunálního odpadu na skládku v Rozinově.
  2. ZO ukládá starostovi zjistit ceny za uložení nebezpečného a objemného odpadu ještě před podpisem smlouvy s firmou TBS Světlá n. S.

2. Pořízení chladícího zařízení. ZO souhlasí s nákupen „chlaďáku“ za avizovanou cenu do 20 tis. Kč.

3. Různé

  • p. Mejstřík informoval, že objedná cca 54m2 palubek na opláštění terasy,
  • soutěž o nejlepší posvícenské koláče – v pátek 13. 11. 2015,
  • na besedu s občany by bylo dobré připravit drobné občerstvení.

zapsala: Fritschová Ve Služátkách dne 10. 11. 2015

Vyvěšeno dne: 10.11.2015

Přílohy

Obec Služátky © 2007-2020