Obec Služátky

Nové fotografie

Zasedání zastupitelstva obce 19. 7. 2013

Úvodní strana » Úřední deska » Zasedání zastupitelstva obce 19. 7. 2013

Zde je výpis, úplný zápis v příloze:

 1. Pohádkový les – vyúčtování.

Starosta informoval o finančním vyrovnání akce Pohádkový les 2013. V rozpočtu obce jsem byla schválena na výdajové straně na tyto kulturní akce částka ve výši 50 tis. Kč. Skutečné příjmy (dary) od sponzorů do rozpočtu obce činily 25 500 (Město Světlá n. S. 10000 Kč, Ing Hudera 5000 Kč, PWB hb s..r.o. 3000 Kč, Probas 1000 Kč, Pavel Hovorka 1000 Kč, Jindřich Chlad 1000 Kč, Bgs bioplynka 1000 Kč, Krédo 500 Kč). Dále bylo na dobrovolném vstupném vybráno 24 tis. Kč – navrhuje se koupení velkého stanu a přístřešku pro hudbu. Skutečné výdaje z rozpočtu obce činily 34 666 Kč (Fernet 3500 Kč, odměny pro děti a občerstvení pro ujčinkující (špekáčky, maso, nanuky, sáčky, kelímky, nádobí ….), výlep plakátů 711 Kč, sítě 1275 Kč, doprava 2602 Kč, Pross 4306 Kč.

 1. Protipožární opatření.

Starosta informoval zastupitele o přijetí nutných protipožárních opatření: Místostarostka zajistí informace ke zpracování požární dokumentace obce.

 1. Obecní veselice.

Starosta navrhl uspořádání obecní veselice pro občany obce začátkem školního roku. Zastupitelstvo schvaluje uspořádání obecní veselice 7. 9. 2013.

 1. Plán obnovy venkova – příprava na rok 2014.

Prioritou příštího roku na žádost o dotaci z KÚ kraje Vysočina – POV by měly být opravy obecních cest. Členové ZO po diskusi upřednostňují cestu u Kubešů dále k dalším domům, ale až po realizaci stavby veřejného osvětlení, protože mají obavu, aby nedošlo k poškození nově zrekonstruovaného povrchu při montáži sloupů a rozvodů veřejného osvětlení.

 1. Schválení rozpočtového opatření č.2.

Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 2 – snížení výdajů ve výši 19907 Kč za neinvestiční náklady na žáky ZŠ.

 1. Znak obce.

Zastupitelstvo souhlasí s vytvořením návrhu obecního znaku s motivem Režné paní a pověřuje starostu jednáním s heraldikem. Následně bude podána žádost předsedkyni Poslanecké sněmovny na udělení tohoto znaku obci Služátky.

 1. Nákup vybavení (křoviňák, chlazení).
 1. Zastupitelstvo schvaluje nákup vybavení:
 2. křovinořez JONSERED BC, za cenu do 6000 tis. Kč
 3. chladící zařízení od výrobce LINDRPYGNY 25 za cenu do 11 tis. Kč.
 4. Zastupitelstvo schvaluje půjčování chladícího zařízení výhradně občanům obce a stanovuje půjčovné ve výši 100 Kč za každé 3 dny vypůjčení. Pokud by někdo toto zařízení vrátil nevymyté, zaplatí dalších 200 Kč za vyčištění.
 1. Informace – různé:

Starosta podal členů ZO informace:

 • správce veřejného vodovodu upozorňuje na nutnost vyčištění šachty pod vodojemem – prosakovací filtr je již zanesen, jedná se o náročnou práci, a proto požádáme někoho, kdo se tímto zabývá, např. se starosta zeptá p. Lebedy ze Světlé n. S.
 • na veřejně prospěšné práce dotované od ÚP nastoupí od 1.8. 2013 p. Rutová,
 • připravuje se nájemní smlouva na pronájem nebytových prostor v přízemí budovy OÚ s SDH Služátky – starosta bude iniciovat zrušení Klubu labužnických pohodářů a převedení movitého volně stojícího zařízení na obec,
 • 10. a 11. 9 budou v obci kominíci – starosta vyvěsí tuto informaci na informačních tabulích v obci,
 • koncem srpna bude proveden svoz nebezpečného a objemného komunálního odpadu – starosta vyvěsí tuto informaci na informačních tabulích v obci,
 • od 1. do 10. 8. 2013 bude uzavřen železniční přejezd č. 2 (u staré cesty v Josefodole) a přes Služátky povede objížďka, požadujeme opravu silnice ve Služátkách před objížďkou i po objížďce,
 • místostarostka informovala, že na odvádění a čištění odpadních vod z obce bychom mohli získat z Ministerstva zemědělství až 75% dotaci, proto budeme sbírat informace k technickému řešení – starosta se zeptá v Druposu v Havl. Brodě a místostarostka projektanta ing. Čapka z Babic,
 • s přáním k jubileu pí Uhrové půjde starosta s p. Pechovou.

zapsala: Fritschová Ve Služátkách dne 26. 7. 2013

Vyvěšeno dne: 25.07.2013

Přílohy

Obec Služátky © 2007-2024