Obec Služátky

Nové fotografie

Zasedání zastupitelstva obce 16. 6. 2021

Úvodní strana » Úřední deska » Zasedání zastupitelstva obce 16. 6. 2021

Zveme srdečně všechny občany na výše zmíněné zasedání. Při zasedání dodržujte všechna hygienická nařízení. Děkujeme za pochopení.

Návrh programu:

  1. Projednání a schválení závěrečného účtu obce, zprávy o výsledku hospodaření a účetní závěrky za rok 2020
  2. Obecní voda: výměna vodoměru, kalkulace ceny na rok 2021
  3. Obecní kanalizace
  4. Propustek u Zbožského potoka
  5. Podpora obnovy venkova
  6. Hospodaření v lesích
  7. Péče o obecní zeleň
  8. Odpuštění nájemného SDH Služátky
  9. Rozpočtové opatření 2, 3 4/2021
  10. Různé
Vytvořeno dne: 02.06.2021
Obec Služátky © 2007-2022