Obec Služátky

Nové fotografie

Zápis ze zasedání 4. 12. 2023

Úvodní strana » Úřední deska » Zápis ze zasedání 4. 12. 2023

Zde stručný výpis, úplný zápis v příloze:

1. Rozpočtové opatření č. 11: výdej: 3 864 688,85 Kč čerpání úvěru: úhrada FP 108/23 VHST s.r.o; výdej: 21 990,00 Kč nákup sazenic; výdej: 186 246,90 Kč práce v lese; výdej: 23 213,09 Kč úrok z úvěru; výdej: 3 898 366,86 Kč úhrady práce na ČOV a kanalizaci; výdej: 6 000,00 Kč VO el. energie; výdej: 883,20 Kč VO oprava kabelu; výdej: 753,06 Kč VO oprava; výdej: 2 666,00 Kč upgrade mzdový program 2024; výdej: 365 580,00 Kč oprava cesty.

2. Obecně závazná vyhláška obce Služátky 1/2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství: Starosta seznámil členy ZO s návrhem OZV č. 1/2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, kterou se zároveň ruší obecně závazná vyhláška č. 2/2021, ze dne 27. října 2021 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Dále zůstává úleva na poplatku ve výši 100 Kč pro děti do 15 let. Sazba poplatku se mění a činí 600 Kč na poplatníka, a to i s přihlédnutím, že náklady na likvidaci komunálního odpadu se v roce 2022 pohybovaly kolem 950 Kč, tj. doplatek z rozpočtu obce činil nejméně 350 Kč na každou osobu.

3. Kalkulace cen pro vodné a stočné pro kalendářní rok 2024: Zastupitelstvo schvaluje navrženou kalkulaci cen pro vodné s stočné pro kalendářní rok 2024

Vytvořeno dne: 06.12.2023

Přílohy

Obec Služátky © 2007-2024