Obec Služátky

Nové fotografie

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce 6. 9. 2018

Úvodní strana » Úřední deska » Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce 6. 9. 2018

Zde je stručný výpis, úplný zápis najdete v příloze.

Výpis ze zápisu č. 22 ze zasedání Zastupitelstva obce Služátky ze dne 6. 9. 2018 ve Služátkách čp. 8

1. Rozpočtové opatření č. 6, č. 7 a č. 8. Starosta informoval ZO, že dle svého oprávnění schváleném usnesením ZO ze dne 28. 12. 2017 (zápis č. 19, bod. č. 1, usnesení v odst. 3) schválil rozpočtová opatření č. 6, č. 7 a č. 8/2018, (zvýšení příjmů a výdajů souvisejících s těžbou a prodejem dřeva z obecních lesů, výdaje na dopravní obslužnost, participace na vyhotovení směnné smlouvy, oplocení kolem rybníka).

2. Vyhláška o místním poplatku za provoz komunálního odpadu Zastupitelstvo schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Služátky č. 1/2018, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

3. Zhotovení přípojky ke stavebním parcelám Starosta informoval členy ZO, že v loňském roce jsme uhradili zálohu na zhotovení el. rozvodu k připravovaným stavebním parcelám ve výši 52 tis. Kč. Realizace s doplatkem dalších 52 tis. by měla proběhnout do listopadu letošního roku, a proto bychom měli tuto akci buď, potvrdit nebo zrušit. Z diskuse vyplynulo, že zastupitelé mají zájem na vybudování el. rozvodu k budoucím stavebním parcelám. Místostarostka informovala o písemném požadavku na ČEZ o přeložení el. vedení v Josefodole i staré cestě do země z důvodu, že vrchní vedení je ohroženo pádem stromů, tak jak tomu bylo vloni v říjnu, kdy občané z této lokality byli týden bez elektřiny. Zastupitelstvo souhlasí s vybudováním elektro rozvodu k budoucím stavebním parcelám i doplatkem na jeho realizaci. Zastupitelstvo souhlasí s přeložením el. vedení do země v části Josefodolu a staré cesty.

4. Informace o prodeji a směně pozemků Starosta informoval členy ZO o realizaci schválených výkupů a prodejů pozemků: • pozemky ve středu obce pod místní komunikací – jedna smlouva je již zrealizována a zapsaná v KN, druhá smlouva je podána na KN, • výkupy pozemků kolem rybníka – je v jednání advokátní kanceláře – zatím není schválena pasportizace rybníka, aby byly kupní smlouvy realizovány dle skutečného využití, • pozemky na směnu veřejného prostranství u křížku – je zaměřen prostor od vlastníka, čekáme na zaměření obecního pozemku dle požadavku vlastníka. V rámci uvedení užívání pozemků na právní stav ZO pověřuje starostu jednat s vlastníky pozemků kolem OÚ na jejich odkup nebo směnu za jiné obecní pozemky.

5. Shrnutí volebního období a komunální volby 2018 Starosta informoval členy ZO o realizaci schválených výkupů a prodejů pozemků: • pozemky ve středu obce pod místní komunikací – jedna smlouva je již zrealizována a zapsaná v KN, druhá smlouva je podána na KN, • výkupy pozemků kolem rybníka – je v jednání advokátní kanceláře – zatím není schválena pasportizace rybníka, aby byly kupní smlouvy realizovány dle skutečného využití, • pozemky na směnu veřejného prostranství u křížku – je zaměřen prostor od vlastníka, čekáme na zaměření obecního pozemku dle požadavku vlastníka. V rámci uvedení užívání pozemků na právní stav ZO pověřuje starostu jednat s vlastníky pozemků kolem OÚ na jejich odkup nebo směnu za jiné obecní pozemky.

Vytvořeno dne: 12.09.2018

Přílohy

Obec Služátky © 2007-2019