Obec Služátky

Nové fotografie

Zápis ze zasedání 6. 11. 2023

Úvodní strana » Úřední deska » Zápis ze zasedání 6. 11. 2023

Zde stručný výpis, zápis v příloze:

1. Rozpočtové opatření č. 10: Zastupitelstvo schvaluje změny v rozpočtu učiněné rozpočtovým opatřením č. 10: příjem: poplatek za odnětí lesa 24.0132 Kč; výdej: rozbor vody 3000 Kč; výdej: úrok z úvěru 12.310,76 Kč; výdej: ČOV a kanalizace – BOZP, tech. dozor, aut. dozor 852.150 Kč; výdej: nové knihy do knihovny 997,25 Kč; výdej: pohoštění při obecní veselici: 7.000; výdej: veřejné osvětlení – elektrická energie 2.000 Kč; výdej: veřejné osvětlení – oprava 1.452 Kč; čerpání úvěru: úhrada FP 92/2023 VHST s.r.o. 2.993.644,69 Kč

Vytvořeno dne: 06.11.2023

Přílohy

Obec Služátky © 2007-2024