Obec Služátky

Nové fotografie

Zápis ze zasedání 2. 10. 2023

Úvodní strana » Úřední deska » Zápis ze zasedání 2. 10. 2023

Zde je stručný výpis, úplný zápis je v příloze.

1. Uzavření smlouvy o úvěru se společností Komerční banka a. s.

Starosta předložil zastupitelstvu návrh na přijetí nového usnesení ke smlouvě o úvěru se společností Komerční banka, a. s. V původním usnesení č. 2 zápisu č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Služátky dne 14. 6. byla chybně schválena úroková sazba, která neodpovídala smlouvě o úvěru. Chyba vznikla na straně právního oddělení Komerční banky. Návrh aktuálního usnesení, kterým bude tato chyba napravena, zní takto: Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o úvěru se společností Komerční banka, a.s., jejímž předmětem je přijetí investičního úvěru ve výši 11.000.000,– Kč, za účelem financování projektu Kanalizace a ČOV Služátky, splatného v pravidelných splátkách od 31.1.2025 do 31.12.2039 ve výši 61.111,– Kč, s úrokovou sazbou ve výši 4,71% p.a. s platností do 30.5.2030 od podpisu smlouvy o úvěru. Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem smlouvy.

2. Rozpočtové opatření č. 9

Starosta seznámil členy ZO s rozpočtovým opatřením č. 9: výdej: materiál pro vodárnu 900 Kč; výdej: ČOV a kanalizace 4 419 037 Kč; výdej: pohonné hmoty 100 Kč. Zastupitelstvo schvaluje změny v rozpočtu učiněné rozpočtovým opatřením č. 9/2023.

Vytvořeno dne: 04.10.2023

Přílohy

Obec Služátky © 2007-2024