Obec Služátky

Nové fotografie

Zápis ze zasedání 13. 9. 2023

Úvodní strana » Úřední deska » Zápis ze zasedání 13. 9. 2023

Níže je stručný výpis ze zasedání zastupitelstva obce 13. 9. 2023, úplný zápis najdete v příloze:

1. Kanalizace: způsob napojení domácností na stoky, průběh stavby, čerpání dotace a úvěru, smlouva s ČEZ o nové přípojné místo: Starosta obce seznámil ZO s aktuálními informacemi týkajících se výstavby kanalizace:

a. způsob napojení domácností na stoky: z domu k revizní šachtě si zajišťují občané sami, v žádném případě nelze propojovat se stávajícími septiky, senkrovnami apod.

b. platba šachet: po dokončení výkopových prací obecní úřad vyzve připojované občany, aby zaplatili osazení revizními šachtami dle skutečně vyfakturovaných dodávek šachet

c. průběh stavby: stavba probíhá dle časového harmonogramu, přizpůsobuje se při tom aktuálním zjištěním a místním podmínkám.

d. čerpání dotace a úvěru: nejdříve jsme převedli 1.900.000 Kč z účtu ČNB; 1. faktura 1.179.553 Kč; 2. faktura: 1.990.986 Kč; BOZP: 23.778 Kč; autorský dozor: 30.250 Kč; technický dozor: 29.645 Kč; posudek na uložení zeminy: 4.000 Kč; vše zatím placeno z našich zdrojů; nyní zůstává na účtu 4.556.000 Kč; 20 revizních šachet 106.726 Kč; pro platbu další faktury budeme žádat o čerpání jedenáctimili­onového úvěru: faktura se pošle bankéři, který ji proplatí;

e. uskladnění zeminy: oproti předchozím informacím bylo nakonec rozhodnuto, že v katastru obce bude uložena jen část vytěžené zeminy (800 m3), a to na třetině pozemku č. 430/1 v k. ú obce na Staré cestě, kde kdysi býval lom na kámen a poté divoká skládka; zbytek zeminy (1098 m3) uskladní firmy Dvořáková za 597.946 Kč na svých skládkách, uložení v katastru obce by nebylo tak finančně a organizačně výhodné, jak se původně přepokládalo

f. oprava silnice: v průběhu výstavby kanalizace dochází k poškození silnice. Poškození bude opraveno po dokončení prací dle přiložené mapy.

g. Smlouva s ČEZ o nové přípojné místo: z důvodu výstavby přečerpávací stanice je nutné zřídit nové přípojné místo a podepsat Smlouvu o připojení. Smlouva je přílohou zápisu.

2. Obecní vodovod – aktuální informace:

Starosta požádal zúčastněného p. Havla, který se stará o vodovod, o informace o stavu vodovodu. Přetrvávají problémy s opadávající izolací ze stropu. Bude řešeno zastřešením vodojemu. Dále byly provedeny kontrolní rozbory vody, nebyly zjištěny žádné závady. P. Havel upozorňuje na fakt, že obec je závislá pouze na jednom zdroji pitné vody. Vrt je sice i přes horké léto ve výborné kondici, vody je stále dostatek, ale navrhuje se zamyslet nad vyhledáním záložního zdroje pitné vody.

3. Podpora obnovy venkova: zastřešení vodárny:

Starosta informoval ZO, že zástupce stavební firmy p Karel Dušátko, se kterým řešil zastřešení vodárny, zakázku odmítl. Oslovil tedy jinou stavební firmu PWB stavby s.r.o zastoupenou p. Václavem Práškem. P. Prášek se byl na vodárně podívat a vytvoří cenovou kalkulaci.

4. Rozpočtová opatření 6/2023, 7/2023, 8/2023:

Starosta seznámil členy ZO s rozpočtovým opatřením č. 6/2023: výdaj za práce v lese ve výši 15 000,– Kč, oprava křovinořezu za 500,– Kč, platba za plyn 48 000,– Kč, webové stránky 1 000,– Kč a přestupek občana (vedení správního řízení) 500,–Kč, dále s rozpočtovým opatřením č. 7/2023: příjem (převod) peněz z ČNB do KB ve výši 1 900 000,– Kč, výdej za nákup sazenic do lesa 22 000,– Kč, práce v lese za 9 000,– Kč, rozbory vody 15 000,– Kč, platba za ČOV a kanalizaci za 379 933,– Kč, oprava a revize VO za 13 000,–Kč, webové stránky 400,– Kč, poplatek 85,– Kč, příjem dotace POV 150 000,– Kč, výdej (převod) peněz z ČNB do KB ve výši 1 900 000,–Kč, příjem dotace na obnovu lesa ve výši 30 400,– Kč a s rozpočtovým opatřením č. 8/2023: platba za výstavbu kanalizace a ČOV ve výši 2 100 000,– Kč, dar ZS Pavlov 2 000,– Kč.

5. Různé:

Starosta poděkoval všem, kdo se podílel na přípravách obecní veselice. Dále starosta zve všechny občany na tradiční posvícenské posezení a soutěž o nejlepší posvícenské koláče. Akce se bude konat 3.11.2023.

Vytvořeno dne: 20.09.2023

Přílohy

Obec Služátky © 2007-2023