Obec Služátky

Nové fotografie

Záměr směny pozemku

Úvodní strana » Úřední deska » Záměr směny pozemku

Obec Služátky zveřejňuje záměr směny pozemku parc. číslo 86/13 travní plocha, který nově vznikl z části původního pozemku č. parc. 86/1 vše v k. ú. Služátky – viz přiložený geometrický plán. Uvedený pozemek bude směněn za pozemky nacházející se U Křížku.

Vytvořeno dne: 27.02.2019

Přílohy

Obec Služátky © 2007-2019