Obec Služátky

Nové fotografie

Vysokorychlostní trať a Služátky

Úvodní strana » Informace » Vysokorychlostní trať a Služátky

1. Dvě větve vysokorychlostní trati

Správa železniční dopravní cesty plánuje vysokorychlostní trať v našem regionu ve dvou větvích. První z nich by spojovala velká města, vlaky této větve by naším regionem pouze projížděly. Druhá větev by měla obsloužit Světlou nad Sázavou, Havlíčkův Brod a Jihlavu a tím dramatickým způsobem změnit dojezdové vzdálenosti z těchto měst do Prahy a Brna: např. cesta ze Světlé do Prahy by trvala cca 30 minut.

2. Dvě varianty realizace

Konkrétní reálné varianty vedení tratí jsou dvě. První z nich víceméně kopíruje stávající ochranné pásmo, jak je zaneseno zásadách územního rozvoje Kraje Vysočina a v územních plánech jednotlivých obcí a měst a Služátky by zasáhla drastickým způsobem. Trať by v tomto případě vedla katastrem obce směrem od Prahy cca lesem nad obecní komunikací propojující domy Kubešů a pana Štefka. Před obydlenou částí služáteckého katastru (pod Bártovými) by se rozpojovala na dvě větve. Jižnější z nich bych obešla obecní sídla pod Bártovými a Chladovými a pak by se stáčela směrem na Světlou nad Sázavou. Severní větev by proťala obec vedví pozemkem Josefa Mejstříka. Dle sdělení projektantů Generálního ředitelství Správy železniční a dopravní cesty by se tato větev zahloubila do terénu a po dostavbě zakryla do země. Občané Služátek s touto variantou pochopitelně v žádném případě nesouhlasí a budou se její realizaci bránit všemi dostupnými prostředky. Dle sdělení projektantů je tato varianta méně vhodná než druhá možnost. Podle druhé varianty Generálním ředitelství Správy železniční a dopravní cesty nyní upřednostňované by vysokorychlostní trať měla vést jižně za řekou Sázavkou kopcem pod Druhanovem. Severní větev tratě (propojující velká města) by se měla pod obecním lesem Leština stáčet směrem na Havlíčkův Brod, jižní větev by pak měla z podruhanovského kopce vést do Světlé nad Sázavou.

3. Časový plán

O tom, která z obou uvažovaných variant bude realizována, by mělo Ministerstvo dopravy ČR definitivně rozhodnout do prosince letošního roku. Časový plán realizace je nyní takový, že první úsek výstavby mezi Prahou a Poříčany by měl být realizován ve zrychleném režimu tak, že v roce 2025 by mělo být hotové stavební povolení a stavět by se mělo od tohoto roku do roku 2030. SŽDC uvažuje o tom, že také druhý úsek vysokorychlostní trati Poříčany – Světlá nad Sázavou by mohl „spadnout“ do tohoto zrychleného režimu. Konkrétnější časový plán by měl být znám na začátku roku 2020.

Vytvořeno dne: 06.11.2019
Obec Služátky © 2007-2024