Obec Služátky

Nové fotografie

Veřejné projednání projektu kanalizace ve Služátkách

Úvodní strana » Úřední deska » Veřejné projednání projektu kanalizace ve Služátkách

Všechny občany zveme na veřejné projednání projektu splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod ve Služátkách, které se uskuteční v pátek 9. září od 19.00 na Služátecké baště.

Na schůzi bude přítomen projektant, všichni přítomní se seznámí s trasou kanalizace a budou k ní moci vznášet své připomínky, které se případně zapracují do definitivní podoby projektu. Současná verze projektu kanalizace je k nahlédnutí na obecním úřadě v úředních hodinách, po domluvě i v jiném čase.

Vytvořeno dne: 17.08.2016
Obec Služátky © 2007-2024