Obec Služátky

Nové fotografie

Veřejná vyhláška - Zbožský potok

Úvodní strana » Úřední deska » Veřejná vyhláška - Zbožský potok

Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad zveřejňuje návrh opatření obecné povahy včetně jeho odůvodnění ve věci stanovení záplavového území na Zbožském potoce a vyzývá dotčené osoby, aby k návrhu opatření obecné povahy podávaly MÚ písemné připomínky ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho zveřejnění (vyvěšení na úřední desce MÚ – tj. 31. 8. 2016). Celý text vyhlášky je v příloze.

Vyvěšeno dne: 31.08.2016
Sejmuto dne: 15.09.2016

Přílohy

Obec Služátky © 2007-2024