Obec Služátky

Nové fotografie

Veřejná vyhláška - stavební povolení ZTV pro 11 RD Služátky

Úvodní strana » Úřední deska » Veřejná vyhláška - stavební povolení ZTV pro 11 RD Služátky

Na základě výsledku projednání žádosti ve stavebním řízení Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor dopravy, jako příslušný speciální stavební úřad podle § 40 odst. 4 písm. a) a § 16 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů vydává v souladu s § 15 zákona 183/2006 Sb., STAVEBNÍ POVOLENÍ, kterým povoluje stavebníku: Obec Služátky, IČ: 00179779, Služátky 8, 582 91 Světlá nad Sázavou, stavbu: „ZTV pro 11 RD Služátky“. Celý text vyhlášky je v příloze.

Vyvěšeno dne: 07.11.2019

Přílohy

Obec Služátky © 2007-2020