Obec Služátky

Nové fotografie

Veřejná vyhláška - návrh Změny č. 1 Územního plánu Služátky

Úvodní strana » Úřední deska » Veřejná vyhláška - návrh Změny č. 1 Územního plánu Služátky

Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor stavebního úřadu a územního plánování, jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v účinném znění, je pořizovatelem Změny č. 1 Územního plánu Služátky. Úřad územního plánování zveřejňuje návrh Změny č. 1 Územního plánu Služátky.

S návrhem Změny č. 1 Územního plánu Služátky je možno se seznámit v kanceláři č. 320 Městského úřadu Světlá nad Sázavou a v budově Obecního úřadu Služátky. Návrh Změny č. 1 Územního plánu Služátky je zveřejněn též způsobem umožňujícím dálkový přístup na http://www.svetlans.cz/ v sekci Městský úřad / Územní plánování a ÚAP / Územní plánování / Služátky (přímý odkaz: http://www.svetlans.cz/…c-1/ds-1350/). S návrhem Změny č. 1 Územního plánu Služátky je možno se seznámit ve lhůtě od 2. 9. 2016 do 17. 10. 2016. Do 30 dnů ode dne doručení může každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky. Dnem doručení se rozumí patnáctý den po vyvěšení této vyhlášky na úřední desce Městského úřadu Světlá nad Sázavou. K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží. Celý text vyhlášky je v příloze.

Vyvěšeno dne: 02.09.2016

Přílohy

Obec Služátky © 2007-2024