Obec Služátky

Nové fotografie

Ustavující zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Služátky

Úvodní strana » Úřední deska » Ustavující zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Služátky

Obecní úřad Služátky v souladu s ustanovením §93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Služátky, svolaného dosavadním starostou obce Služátky v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích.

Místo konání: Obec Služátky – místnost Obecního úřadu Služátky č. p. 8 Doba konání: 1. 11. 2018, od 19.00 Navržený program:

 1. Určení ověřovatelů zápisu (§95, odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
 2. Schválení programu:
 3. Volba starosty a místostarosty
 1. určení počtu místostarostů
 2. určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni (§ 71 odst. 1 písm. a/ zákona o obcích)
 3. určení způsobu volby starosty a místostarosty
 4. volba starosty
 5. volba místostarosty

4. Zřízení finančního a kontrolního výboru

 1. určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
 2. volba předsedy finančního výboru
 3. volba předsedy kontrolního výboru
 4. volba členů finančního výboru
 5. volba členů kontrolního výboru

5. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 odst. 2 zákona o obcích) 6. Priority volebního období 7. Rozpočtové opatření č. 9 8. Diskuse

Před schválením programu složí členové zastupitelstva obce slib.

Ve Služátkách dne 20. 10. 2018

VŠECHNY OBČANY SRDEČNĚ ZVEME!!!

Vytvořeno dne: 20.10.2018

Přílohy

Obec Služátky © 2007-2019