Obec Služátky

Nové fotografie

SVOZ OBJEMNÉHO ODPADU

Úvodní strana » Informace » SVOZ OBJEMNÉHO ODPADU

Svoz se uskuteční ve čtvrtek 30. 4. – neděli 3. 5. Svozová místa budou obvyklá: dolní část obce (u Kabrhelů), před obecním úřadem.

Ve čtvrtek 30. 4. 2020 bude na obě místa přistaven kontejner na objemný odpad a kontejner na elektroodpad. Kontejnery budou k dispozici do neděle 3.5.

JAKÝ ODPAD LZE DO VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ ODLOŽIT

OBJEMNÝ ODPAD – (kontejner na objemné odpady) • objemné odpady jako např. starý nábytek, linoleum, koberce, umyvadla, matrace,…

ELEKTRO • elektrozařízení (např. lednice, pračky, televizory, sporáky), které je nutné odkládat kompletní, v nerozebraném stavu, jinak je nelze odevzdat v rámci zpětného odběru elektrozařízení • pneumatiky • z nebezpečných odpadů např. autobaterie

V RÁMCI SVOZU ODPADŮ SE NESMÍ ODKLÁDAT • drobný komunální odpad, který lze odkládat do popelnice • organický odpad, bioodpad • tekutý odpad, zejména nebezpečné chemikálie, kyseliny, vývojky, • oleje – tento odpad lze odevzdat bezplatně na sběrný dvůr • stavební suť, odpady obsahující nebezpečný azbest, např. eternit

Vytvořeno dne: 22.04.2020
Obec Služátky © 2007-2021