Obec Služátky

Nové fotografie

Svoz objemného odpadu

Úvodní strana » Informace » Svoz objemného odpadu

SVOZ OBJEMNÉHO ODPADU Služátky 2018: pá 27. 4. – ne 29. 4.

svozová místa:

• dolní část obce (u Kabrhelů),

• před obecním úřadem

V pátek 27. 4. 2018 bude na obě místa přistaven kontejner na objemný odpad a kontejner na elektroodpad. Kontejnery zůstanou na obou místech do neděle 29.4.

JAKÝ ODPAD LZE DO VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ ODLOŽIT:

OBJEMNÝ ODPAD – (kontejner na objemné odpady) • objemné odpady jako např. starý nábytek, linoleum, koberce, umyvadla, matrace,…

ELEKTRO • elektrozařízení (např. lednice, pračky, televizory, sporáky), které je nutné odkládat kompletní, v nerozebraném stavu, jinak je nelze odevzdat v rámci zpětného odběru elektrozařízení • pneumatiky • z nebezpečných odpadů např. autobaterie

V RÁMCI SVOZU ODPADŮ SE NESMÍ ODKLÁDAT:

• drobný komunální odpad, který lze odkládat do popelnice • organický odpad, bioodpad • tekutý odpad, zejména nebezpečné chemikálie, kyseliny, vývojky, • oleje – tento odpad lze odevzdat bezplatně na sběrný dvůr • stavební suť, odpady obsahující nebezpečný azbest, např. eternit

Vytvořeno dne: 29.03.2018
Obec Služátky © 2007-2018