Obec Služátky

Nové fotografie

SVOZ OBJEMNÉHO ODPADU Služátky 2016

Úvodní strana » Informace » SVOZ OBJEMNÉHO ODPADU Služátky 2016

SVOZ OBJEMNÉHO ODPADU Služátky 2016:

pá 17. 6. – ne 19.6.

svozová místa:

• dolní část obce (u Kabrhelů),

• před obecním úřadem

V pátek 17. 6. 2016 bude na obě místa přistaven kontejner na objemný odpad a kontejner na elektroodpad. Kontejnery zůstanou na obou místech do neděle 19.6.

JAKÝ ODPAD LZE DO VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ ODLOŽIT

OBJEMNÝ ODPAD – (kontejner na objemné odpady) • objemné odpady jako např. starý nábytek, linoleum, koberce, umyvadla, matrace,…

ELEKTRO • elektrozařízení (např. lednice, pračky, televizory, sporáky), které je nutné odkládat kompletní, v nerozebraném stavu, jinak je nelze odevzdat v rámci zpětného odběru elektrozařízení • pneumatiky • z nebezpečných odpadů např. autobaterie

V RÁMCI SVOZU ODPADŮ SE NESMÍ ODKLÁDAT • drobný komunální odpad, který lze odkládat do popelnice • organický odpad, bioodpad • tekutý odpad, zejména nebezpečné chemikálie, kyseliny, vývojky, • oleje – tento odpad lze odevzdat bezplatně na sběrný dvůr • stavební suť, odpady obsahující nebezpečný azbest, např. eternit

Vytvořeno dne: 09.06.2016
Obec Služátky © 2007-2020