Obec Služátky

Nové fotografie

Svoz objemného odpadu

Úvodní strana » Informace » Svoz objemného odpadu
 • Služátky 2024:
 • pá 10. 5. – ne 12. 5.
 • svozová místa:
 1. dolní část obce (u Kabrhelů),
 2. před obecním úřadem

V pátek 10. 5. 2024 bude na obě místa přistaven kontejner na objemný odpad a kontejner na elektroodpad. Kontejnery budou k dispozici do neděle 12. 5.

JAKÝ ODPAD LZE DO VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ ODLOŽIT

OBJEMNÝ ODPAD

 • objemné odpady jako např. starý nábytek, linoleum, koberce, umyvadla, matrace

ELEKTRO

 • elektrozařízení (např. lednice, pračky, televizory, sporáky), které je nutné odkládat kompletní, v nerozebraném stavu, jinak je nelze odevzdat v rámci zpětného odběru elektrozařízení,
 • pneumatiky,
 • z nebezpečných odpadů např. autobaterie.

V RÁMCI SVOZU ODPADŮ SE NESMÍ ODKLÁDAT

 • drobný komunální odpad, který lze odkládat do popelnice,
 • organický odpad, bioodpad,
 • tekutý odpad, zejména nebezpečné chemikálie, kyseliny, vývojky,
 • oleje – tento odpad lze uložit do nádoby na oleje na návsi,
 • stavební suť, odpady obsahující nebezpečný azbest, např. eternit.
Vytvořeno dne: 29.04.2024
Obec Služátky © 2007-2024