Obec Služátky

Nové fotografie

Svoz objemného odpadu

Úvodní strana » Informace » Svoz objemného odpadu

Svoz objemného odpadu ve Služátkách se uskuteční v pátek 28. 4. – pondělí 1. 5. 2023.

svozová místa:

• dolní část obce (u Kabrhelů),

• před obecním úřadem

V pátek 28. 4. 2023 bude na obě místa přistaven kontejner na objemný odpad a kontejner na elektroodpad. Kontejnery budou k dispozici do pondělí 1. 5.

JAKÝ ODPAD LZE DO VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ ODLOŽIT

OBJEMNÝ ODPAD

• objemné odpady jako např. starý nábytek, linoleum, koberce, umyvadla, matrace…

ELEKTRO

• elektrozařízení (např. lednice, pračky, televizory, sporáky), které je nutné odkládat kompletní, v nerozebraném stavu, jinak je nelze odevzdat v rámci zpětného odběru elektrozařízení

  • pneumatiky
  • z nebezpečných odpadů např. autobaterie

V RÁMCI SVOZU ODPADŮ SE NESMÍ ODKLÁDAT

• drobný komunální odpad, který lze odkládat do popelnice

• organický odpad, bioodpad,

• tekutý odpad, zejména nebezpečné chemikálie, kyseliny, vývojky,

• oleje – tento odpad lze uložit do nádoby na oleje na návsi,

• stavební suť, odpady obsahující nebezpečný azbest, např. eternit.

Vytvořeno dne: 13.04.2023
Obec Služátky © 2007-2024