Obec Služátky

Nové fotografie

Poplatek za komunální odpad a poplatek ze psů

Úvodní strana » Informace » Poplatek za komunální odpad a poplatek ze psů

POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD

Poplatek za komunální odpad obce Služátky na rok 2020 dle vyhlášky č. 1/2018 je stanoven takto:

  1. za každého obyvatele trvale bydlícího na území obce 450,–Kč
  2. rekreační objekty 450,–Kč

Od poplatku jsou osvobozeny:

• Děti mladší 6 let.

• Osoby, které se v obci dlouhodobě nezdržují, přičemž za tuto dobu se považuje doba delší jak 300 dnů v příslušném kalendářním roce (osoby s trvalým pobytem nebo vlastníci rekreačních objektů). Údaje rozhodné pro osvobození jsou poplatníci povinni ohlásit ve lhůtě do 31. 3. kalendářního roku.

• Děti od 6 let do 15 let platí 350,–

Dále upozorňujeme obyvatele, že tříděním komunálního odpadu šetří přírodu i své peněženky! Svozová společnost dává na vědomost, že do sběrných nádob lze ukládat pouze komunální odpad. Do nádob nelze ukládat: Nebezpečný odpad, uhynulá zvířata nebo jejich části, chemikálie, žhavý popel, tekutý odpad, sklo, plastové lahve, stavební suť a kameny, odpad ze zeleně a jiný zdravotně nebezpečný odpad. Pokud bude takový odpad v nádobě zjištěn, nebude tato vyprázdněna.

POPLATEK ZE PSŮ

Poplatek ze psů obce Služátky na rok 2020 dle vyhlášky č. 1/2020 je stanoven takto:

  1. za jednoho psa .............­.............­.............­.............­.............­.............­........ 50 Kč,
  2. za druhého a každého dalšího psa téhož držitele .............­.............­........... 100 Kč,
  3. za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let .............­.............­.............­..... 50 Kč,
  4. za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kt. je os. starší 65 let… 100 Kč.

Poplatky budou vybírány do 31. března 2021 na obecním úřadě v úředních hodinách (každou středu 18.00 – 20.00)

Hynek Bouchal, starosta

Vytvořeno dne: 29.12.2020
Obec Služátky © 2007-2023