Obec Služátky

Nové fotografie

Poplatek za komunální odpad

Úvodní strana » Informace » Poplatek za komunální odpad

Poplatek za komunální odpad obce Služátky na rok 2024 dle vyhlášky č. 1/2023 je stanoven takto:

  • za každého obyvatele trvale bydlícího na území obce 600,–Kč,
  • rekreační objekty 600,–Kč.

Od poplatku jsou osvobozeny:

  • Děti mladší 6 let.
  • Osoby, které se v obci dlouhodobě nezdržují, přičemž za tuto dobu se považuje doba delší jak 300 dnů v příslušném kalendářním roce (osoby s trvalým pobytem nebo vlastníci rekreačních objektů). Údaje rozhodné pro osvobození jsou poplatníci povinni ohlásit ve lhůtě do 31. 3. kalendářního roku.
  • Děti od 6 let do 15 let platí 500,–

Poplatky budou vybírány do 31. března 2024 na obecním úřadě v úředních hodinách (každou středu 18.00 – 20.00)

Dále upozorňujeme obyvatele, že tříděním komunálního odpadu šetří přírodu i své peněženky! Svozová společnost dává na vědomost, že do sběrných nádob lze ukládat pouze komunální odpad. Do nádob nelze ukládat: Nebezpečný odpad, uhynulá zvířata nebo jejich části, chemikálie, žhavý popel, tekutý odpad, sklo, plastové lahve, stavební suť a kameny, odpad ze zeleně a jiný zdravotně nebezpečný odpad. Pokud bude takový odpad v nádobě zjištěn, nebude tato vyprázdněna.

Vytvořeno dne: 03.01.2024
Obec Služátky © 2007-2024