Obec Služátky

Nové fotografie

Poplatek za komunální odpad

Úvodní strana » Informace » Poplatek za komunální odpad

Poplatek za komunální odpad obce Služátky na rok 2023 dle vyhlášky č. 2/2021 je stanoven takto:

  1. za každého obyvatele trvale bydlícího na území obce 450,–Kč,
  2. rekreační objekty 450,–Kč.

    Od poplatku jsou osvobozeny:

  • děti mladší 6 let,
  • osoby, které se v obci dlouhodobě nezdržují, přičemž za tuto dobu se považuje doba delší jak 300 dnů v příslušném kalendářním roce (osoby s trvalým pobytem nebo vlastníci rekreačních objektů). Údaje rozhodné pro osvobození jsou poplatníci povinni ohlásit ve lhůtě do 31. 3. kalendářního roku,
  • děti od 6 let do 15 let platí 350,–

Dále upozorňujeme obyvatele, že tříděním komunálního odpadu šetří přírodu i své peněženky! Svozová společnost dává na vědomost, že do sběrných nádob lze ukládat pouze komunální odpad. Do nádob nelze ukládat: Nebezpečný odpad, uhynulá zvířata nebo jejich části, chemikálie, žhavý popel, tekutý odpad, sklo, plastové lahve, stavební suť a kameny, odpad ze zeleně a jiný zdravotně nebezpečný odpad. Pokud bude takový odpad v nádobě zjištěn, nebude tato vyprázdněna.

Vytvořeno dne: 04.01.2023
Obec Služátky © 2007-2024