Obec Služátky

Nové fotografie

Poplatek za komunální odpad

Úvodní strana » Úřední deska » Poplatek za komunální odpad

Poplatek za komunální odpad obce Služátky na rok 2019 dle vyhlášky č. 1/2018 je stanoven takto:

  1. za každého obyvatele trvale bydlícího na území obce 450,–Kč
  2. rekreační objekty 450,–Kč

    Od poplatku jsou osvobozeny:

• Děti mladší 6 let.

• Osoby, které se v obci dlouhodobě nezdržují, přičemž za tuto dobu se považuje doba delší jak 300 dnů v příslušném kalendářním roce (osoby s trvalým pobytem nebo vlastníci rekreačních objektů). Údaje rozhodné pro osvobození jsou poplatníci povinni ohlásit ve lhůtě do 31. 3. kalendářního roku.

• Děti od 6 let do 15 let platí 350,–

Poplatky budou vybírány do 31. března 2019 na obecním úřadě v úředních hodinách (každou středu 18.00 – 20.00)

Dále upozorňujeme obyvatele, že tříděním komunálního odpadu šetří přírodu i své peněženky!

Svozová společnost dává na vědomost, že do sběrných nádob lze ukládat pouze komunální odpad. Do nádob nelze ukládat: Nebezpečný odpad, uhynulá zvířata nebo jejich části, chemikálie, žhavý popel, teku-tý odpad, sklo, plastové lahve, stavební suť a kameny, odpad ze zeleně a jiný zdravotně nebezpečný od-pad. Pokud bude takový odpad v nádobě zjištěn, nebude tato vyprázdněna.

Vytvořeno dne: 09.01.2019
Obec Služátky © 2007-2024