Obec Služátky

Nové fotografie

Oznámení o místu a době konání voleb prezidenta ČR

Úvodní strana » Úřední deska » Oznámení o místu a době konání voleb prezidenta ČR

Starosta obce Služátky podle § 34 odst. 1 písm. a) a § 34 odst. 3 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta České republiky), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 294/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky, ve znění pozdějších předpisů oznamuje:

1. Volby prezidenta republiky se konají: Dne: 12. ledna od 14.00 hodin do 22.00 hodin
13. ledna od 8.00 hodin do 14.00 hodin

2. Místo konání voleb: volební okrsek č. 1: Obecní úřad Služátky

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky nebo cestovním průkazem).

4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

Vyvěšeno dne: 20.12.2017
Obec Služátky © 2007-2020